Brigitte Weber Architects’in tasarladığı SIEC – S Uluslararası Binicilik Merkezi, ahşap strüktürü ile içine yerleştiği yeşil dokuyla bütünleşiyor.

İstanbul Belgrad Ormanı yakınlarında yer alan binicilik tesisi, club house, yaşama alanı, idari bina ve ahırın yanı sıra açık, kapalı manej ve eklentilerinden oluşuyor. Club house, yaşama alanı ve kapalı manej arasındaki şeffaflık, yapıyı sıradan bir spor tesisi olmaktan çıkararak sahibinin yaşam felsefesini gösteren bir konsepte dönüştürüyor. Tasarımda farklı bir mimari yaklaşımla gerekli fonksiyonu sağlamak ve gereksinimleri karşılamak amaçlanmış.

c

Kenetlenmiş ahşap strüktürle kurgulanan kapalı manej, ana kütle özelliği taşıyor. Ona eklemlenen yan mekanlarsa club house ve yaşama alanıyla devam ediyor. Pencere, gölgelik ve pergolalar gibi ikincil yapı elemanları da bir şekil oyunu ya da puzzle gibi bir araya gelerek mimari konsepti oluşturuyor. Club house ve yaşama alanındaki kirişler iç mekandan dış mekana taşarak ahşap ayaklarla birleşiyor ve 70 metre uzunluğundaki cephede farklı bölüntüler oluşturuyor.

Ahşap yapıda iç mekan, destekleyici ahşap tavan paneli ve geniş açıklıklarla doğayı bir resim gibi görüntüleyen kadraj mantığında tanımlanmış. Mekanda göze çarpan yapı elemanları iç atmosferi oluştururken, minimal bir etki yaratıyor.

b

Bodrum kat hariç, çatı ve doğrama elemanları dahil olmak üzere tüm ahşap yapı, Avusturya’da üretilmiş. Yapının montajıysa yerel yüklenici işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş. Mimari konseptin tam anlamıyla uygulanabilmesinde ve özellikle lojistik zorlukların çözülmesinde uluslararası iş ilişkileri ve kültürlerarası işbirliği önemli rol oynamış. Dil farklılığının proje sürecine farklı kültürlerin dahil olmasında bir engel olmadığının altı çiziliyor.

Proje Adı: SIEC

Proje Yeri: Kemerburgaz / İstanbul

Mimarlık Ofisi: Brigitte Weber Mimarlık

İç Mekan Tasarımı: Brigitte Weber Mimarlık

Ekip: Şebnem Ünügür, Sinem Metin

İşveren: Sevil Sabancı Sabancı

Proje Tarihi: 2010 – 2015

Arsa Alanı: 16.018,74 m²

Toplam İnşaat Alanı: 3.913,14 m²

Yapım Türü: Betonarme, Ahşap Konstrüksiyon

Betonarme Statik Projesi: Altıneller Mühendislik

Ahşap Konstrüksiyon: Fetz Holzbau Gmbh

Ahşap Statik Projesi: Merz Kley Partner Zt Gmbh

Elektrik Projesi: Küp Mühendislik

Elektrik Yüklenici: Ataktek Mühendislik

Mekanik Projesi: Tanrıöver Mühendislik

Mekanik Yüklenici: Eren Mühendislik

Altyapı Projesi: Miratek Mühendislik

Peyzaj Projesi: DS Mimarlık

Havuz Projesi: Villa Havuz

Ana Yüklenici: Arten Design Construction

Fotoğraflar:  Cemal Emden