Filter Arkitekter’in Norveç’te gerçekleştirdiği Sorli Okulu, mevcut binaya eklenirken yapının çevresine dönük iki ayrı yüzünü vurguluyor.

Doğayla yakın ilişki kuran Sorli Okulu, yapılı ve doğal çevre ara kesitinde konumlanıyor. Mimarlar da okulun bu özel konumundan faydalanarak ek binanın hem doğayla hem de kentle ilişkisini kuvvetlendirme yoluna gitmişler. Yapının her iki yöne de dönük yüzünü ortaya çıkarmak ve mevcut olanı korumak ana tasarım yaklaşımı olarak benimsenmiş.

3

Doğu cephesi yapının kentle bağlantı kurduğu ana girişcephesi olarak belirlenmiş. Okulun açık alanlarıysa batı cephesine, yani doğayla etkileşimi en çok kuvvetlendirecek yöne yerleştirilmiş. Geniş açık oditoryum alanı bir yandan okul öğrencilerinin günlük aktivitelerine ev sahipliği yaparken bir yandan da bölgenin kutlama ve şenlikleri için de alan sağlıyor.

Mevcut binayı mümkün olan en az müdahaleyle ele alan mimarlar, iç mekanda kuzey – güney doğrultusunda ana bir aks tanımlayarak yapı içindeki kütüphane, oditoryum ve yönetim birimlerini içeren farklı işlev alanlarını birbirine bağlamış. Ana aks, yapının formunu da şekillendiriyor. Eski ve yeni arasındaki bağlantıyı kurgularken çevredeki ikiliği denet bir şekilde vurguluyor. Ana aksa bağlanan sınıflar da kendilerine özgü açık mekanlar oluşturuyor.

2

Güney cephesine eklenen yapı, yalın ve net çizgilerle tasarlanmış dikdörtgen bir forma sahip. Ana aks, yeni yapıya bağlanıp bir köprüye dönüştüğü noktada kırma çatılı, yüksek bir alan tanımlıyor ve metal kaplamasıyla tuğla yapının arasından sıyrılıyor. Okulun ortak alanları da bu çatının altında toplanıyor.

Fotoğraflar: © Nils Petter Dahle