Akbank Sanat, gerçekleştirdiği Mimarlık Seminerleri Dizisi kapsamında “Belge Olan Mimarlık” başlıklı konuşmasıyla Ayşen Savaş’ı konuk ediyor.

Yüksek lisans çalışmalarını tarihi eserlerin kültür odaklı yapılara dönüşümü konusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Londra Üniversitesi’nde; doktora çalışmalarını temsil kuramları üzerine Massachussetts Institute of Technology (MIT) de tamamlayan Prof. Dr. Ayşen Savaş, Türkiye’de aralarında Sabancı Müzesi, MKEK Sanayi ve Teknoloji Müzesi, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin de bulunduğu birçok müzenin oluşum ve dönüşüm projesine katkıda bulunmuş.

Seminerde Erimtan Müzesi’nin sürecini anlatacak olan Savaş, mimari araştırmaların çıkış noktasına değinecek. Savaş, mimarlığı salt yapı olarak algılamanın ötesine geçerek onu yorumlanan ve eleştirel bir eylem olarak ele almanın araçlarını ortaya koymaya çalışıyor. Yangın sonrası terk edilmiş ve yapısal bütünlüğünü kaybetmiş tarihi yapının müzeye dönüşme süreci de bu kapsamda ele alınmış.

Prof. Dr. Ayşen Savaş’ın konuşması 23 Şubat Salı günü 18:30’da gerçekleşecek.