Marie Price tarafından gerçekleştirilen öğrenci projesi, özel hayat ve merak arasındaki sınır ile çatışmanın İngiliz evlerinin arka bahçeleri üzerinden okunmasını içeriyor.

Kamusallık ve özel hayat arasında bir arakesit sunan, bu anlamda sokaktan farklı bir yere yerleşen ve aslında gizlilik sunan arka bahçeler konut üzerine yapılmış sosyal araştırmalarda çoğunlukla hesaba katılmıyor. Ne var ki, uydu görüntüleri bu alanları açığa çıkarıyor, tüm detayları gözler önüne seriyor.

1457_13090111011

Proje kapsamında arka bahçeler yabancıların, komşuların ve ev sahiplerinin davranışlarına odaklanılarak tarihsel bir süreç içinde ve farklı ölçeklerde analiz edilmiş. Kuzey Londra’da 203 teraslı konutun bulunduğu bir bölgede gerçekleştirilen araştırmada hava fotoğraflarından yararlanılmış. Böylece gizlilik kavramı üzerine eldeki en güncel ve çağdaş yöntem kullanılmış. Her bir bahçe üzerinde teker teker yapılan inceleme “özel” açık alanların kamusallığının okunmasına ışık tutuyor.

Duvarlarla çevrilmiş ve bu nedenle sosyal etkileşime izin vermeyen arka bahçelerde yine de bu kamusallığa dair bir çarpıklık yattığını açığa çıkaran projede önerilense arka bahçelerin komünal aktivitelere izin verecek bir koridor olarak ele alınması olmuş.

Proje: Marie Price – Westminster Üniversitesi