İzmir’in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen proje, bölgedeki üretim faaliyetlerine odaklanarak merkezine deneyim kavramını yerleştiriyor.

“Üretim tarzının değişmesiyle sadece yeniden-üretim faaliyetindeki somut koşullar değişmez, aynı zamanda üretenler (insanlar) değişir. İnsanlar kendilerinde yeni kaliteler yaratırlar, kendilerini üretimde geliştirirler, kendilerini dönüştürürler, yeni güç ve fikirler, yeni ilişki/ iletişim tarzları, yeni gereksinimler ve yeni dil geliştirirler.”* Karl Marx

Her türlü toplumsal ürünün üretim ve paylaşım odağı olan kentler, mevcut parçaları durmaksızın devinirken yeni parçalarla büyüyen yapılar olarak var oluyorlar. Bu bağlamda yeniden ele alınan Karabağlar ilçesinin Yeşillik aksı, kendini yenileyemeyen, sınırlı mekansal potansiyellerini gerçekleştiremeyen bir bölge olarak tarif ediliyor. Bölgede üretilmekte olan mobilya ve diğer tasarım ürünlerine yönelik faaliyetler düşünüldüğünde bölgenin potansiyellerini tam olarak değerlendiremediği görülmüş.

render-1 (1)

Kentin giriş kapısı niteliğinde olan Karabağlar ilçesinde bölgenin potansiyellerini arttıracak, sosyo-kültürel, fiziksel, ekonomik anlamda problemleri giderecek ve nitelikli mekansal seçenekler sunacak, üretim dinamiklerini destekleyecek, çok işlevli ve kamusal yönü ağır basan bir odak tasarlamak projenin temel amacını oluşturmuş.

Bu bağlamda Yeşillik aksının mobilya üretim potansiyeli kullanılarak, üretiminin yapıldığı, gelenlerin üretim sürecini izleyip isterlerse dahil olabilecekleri, kendi mobilyalarını üretebilecekleri, kolektif bir şekilde çalışabilecekleri bir fabrika önerilmiş. Üretim sürecinin deneyimlenebilmesi fikrinden yola çıkarak, üretim mekanlarının birbiriyle görsel olarak temas kurabilmesi için üretim mekanları şeffaf hacimler olarak ele alınmış.

3

Üretim hacimleri tasarım sürecinde farklı form denemeleri sonucu, fabrika ikonuna getirilen bir yorumla kesik koni şeklini almış. Aynı çatı altında üretim, deneyim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleşirken şeffaf üretim bacalarının her birinin zemininde üretimin farklı süreçleri gerçekleşiyor. Bir üst kottaysa deneyim atölyelerine yer verilmiş.

* Karl Marx;  İnsan, Toplum ve İletişim, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Sayı 25 Yaz-Güz 2007, s. 199-228 

Proje: Melek Güneysu – Dokuz Eylül Üniversitesi