Kentin içinde olup kentsel yaşama tutunamayan Bayrampaşa için tasarlanan fuar alanı, kamusallığa vurgu yapan bir ağ gibi ele alınmış.

Bayrampaşalılar dönemler boyunca, hastalıkların vuku bulduğu, hapishanesiyle özdeşleşmiş bir ortama ait insanlar olarak anılmış ve zamanla bu durumu özümsemişler. Hapishanenin taşınmasından sonraki süreçteyse toplum içerisinde daha görünür olmayı düşler hale gelmişler. Hapishanenin yıkımının onlarda yarattığı sevinç, Bayrampaşa imajında mahalleliler olarak aktif bir role sahip olma arzusunu getirmiş.

b

Küreselleşme tartışmalarının etkisiyle Bayrampaşalı, küresel şehrin bir parçası olmak ve bölgede kalıcı egemen pozisyonu elde etmek istiyor.

Projenin amacı, yıllarca mahallelinin görsel ya da işlevsel herhangi bir ilişki kuramadığı bir X bölgesi olan kent parçasını, semte ve kente geri kazandırmak olmuş. Proje kapsamında da alanın uzun zaman kapalı kalmış haline tezat oluşturacak şekilde, kamusallığı öne çıkaran, iletişime açık bir fuar / panayır alanı oluşturulmuş.  Panayır alanı tasarlama motivasyonu, esasında kendi iç döngüsünde farklılaşan, dişli çark misali birbiriyle çalışan fonksiyonlardan oluşan dinamik bir mimari sistem tasarlama güdüsünden kaynaklanmış.  Kamusallık seviyesi ve barındırdığı işlevler değiştikçe kentsel jeneratör görevi görecek çekim noktaları, kent parkı, konut alanları, ekonomik boşluğu besleyecek ticaret fuarını kapsayan bir kentsel ağ kurmak amaçlanmış.

e

Proje: Aybike Batuk – İstanbul Teknik Üniversitesi