Tarihi Bira Fabrikası Bomontiada’da faaliyete geçen Atölye İstanbul, yenilikçi ve disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunuyor.

“Disiplinlerarası tasarım ve inovasyon, günümüzdeki çoğu iş modeli için, bir lüksten çok, bir gereksinim olmuş durumda. Dünyada artık farklılaşmanın yolu, ölçekten bağımsız sistem tasarımı üzerinden gelişirken, bu tip süreçleri destekleyen altyapılar ancak yeni yeni filizlenebiliyor. İnkubatörler, hızlandırıcılar, hackerspace’ler, makerspace’ler ve ortak çalışma alanları da bu altyapı gamının farklı tipolojilerinden sayılıyor. Tüm bu yapıların ortak hedefiyse, disiplinlerarası ve yaratıcılığı destekleyen bir formatta, yeni fikirlerin filizlenmesine aracı olmak.

02

Türkiye’deyse fikrini gerçekleştirmek isteyen, tasarım veya teknoloji alanına odaklanan girişimci için birçok engel bulunuyor. Güven endeksinin düşük olduğu bir profesyonel çevre, İstanbul özelinde kaynaklara ulaşıma dair bir merkeziyet problemi, işbirliği kültürünün eğitim sisteminde arka planda kalması ve kaotik bir sosyo-ekonomik düzenden kaynaklanan kısa dönemli ticari kaygılar, girişimcinin önüne ciddi engeller oluşturuyor. Büyük resimde, kendine uygun bir çalışma ortamı sağlayamayan genç yetenekler, yaratıcılığı kısıtlayan iş kollarında çalışmak zorunda kalıyor. Bir yandan da şirketler, açık kaynak tasarımın gittikçe yayıldığı bir global konjönktürde, tekil ve izole halde yenilikçi projelere imza atmaya çalışıyorlar. Son olarak, tüketim kültürünün içine boğulmuş bireyler için, okul sonrası dönemde hem fiziksel hem de dijital alanlarda üretim yapıp kendini geliştirebileceği alanlar konusunda ciddi eksikler mevcut.

6

Atölye İstanbul, tam da bu global gelişmeler ve yerel ihtiyaçlar çerçevesinde çözüm üreten bir ortak etkileşim ve yaratıcılık platformu ve bir sosyal girişim projesi olarak var oluyor. Farklı fikirlerin ve inovatif keşiflerin İstanbul merkezli olarak hayata geçebilmesi adına, yaklaşık üç sene süren bir global araştırma, çalıştaylar, ‘‘beta mekan’ kurulumu ve en önemlisi disiplinlerarası bir topluluk oluşturma sürecinin ardından, Ekim 2015 itibariyle, Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nda, faaliyete geçmiş durumda.

Yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda, ortak çalışma, üretim, prototipleme, sergileme, ve öğrenme gibi farklı kullanım senaryolarına hizmet eden ve birbirinin varlığını karşılıklı olarak besleyen esnek alanlar bulunuyor. Projenin, güçlü bir çekirdek topluluğun etrafında, organizasyon kurgusunun aracı olduğu birçok projenin yeşerip ticari, sanatsal ve toplumsal fayda bakımından özgün bir yol sergilemesi hedefleniyor.

01

Mekanın tasarımıysa dört ana strateji üzerinden şekillendirilmiş. Bunlardan ilki görsel olarak açık ve ferah bir plan yerleşimini sağlamak olmuş. Kullanıcı odaklı tasarım prensipleri, çalıştaylar ve prototipleme süreçleri sebebiyle, plan yerleşimi ve mobilya tasarımı konusundaki detaylar, projeyi yönlendirmiş. Bu sayede mekan şeffaf ve verimli bir şekilde kullanılabilir olmuş. İkinci olarak, yüksek performanslı altyapı sistemleri, projeyi tek bir plan düzleminden okunmaktansa birçok farklı kurgunun oluşabileceği sürdürülebilir ve esnek bir platforma dönüştürmüş. Bunun yanı sıra tasarım ekibi, CNVS isimli yeni nesil bir mobilya markasını, mimari tasarıma paralel şekilde geliştirerek, çoğu yenilikçi çalışma ve eğitim kurumlarının ihtiyacı olan, modüler, doğal ve yalın sistemler adına yeni bir çözüm sunmuş. Son olaraksa tasarımın yaşaması önemli bir kriter olarak belirlenmiş. Bu anlamda kullanıcıların mekanı kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilmesi sağlanmış.

Proje: Atölye İstanbul

Yer: Bomontiada – Birahane Sokak, No: 1, Bomonti Bira fabrikası, Şisli, İstanbul

İşveren: ATÖLYE LABS

Program: Ortak çalışma mekanları, etkinlik alanı, seminer odası, üretim/prototipleme alanı

Alan: 700 metrekare

Kapsam: Core & Shell restorasyonu yapılmış bir eski fabrika binasının içinde mimari, mühendislik ve mobilya tasarımı projesi

İş süresi: Nisan 2014 – Ekim 2015

Mimari Tasarım Ekibi: Engin Ayaz, Berna Erenoğlu, Elif Karaköse, Nesile Yalçın, Necdet Yağız Özkan, Begüm Ural, Bilge Nur Saltık, Rezzan Hasoğlu, PIN Architects

Proje Yöneticisi: Berna Erenoğlu

Mimari Fotoğraf: Yerçekim Fotoğrafçılık

Proje Ekibi: ATÖLYE Labs (strateji tasarımı, mimari tasarım, sürdürülebilirlik stratejileri, proje yönetimi, inşaat kontrolörlüğü), PIN Architects (mimari tasarım), V​enta Mühendislik (mekanik müh.), Elsan Elektrik (elektrik müh.), Oran Mühendislik (inşaat müh.), Parça Proje (aydınlatma dan.), Saf Mühendislik (akustik dan.), Sistema İnşaat (yüklenici), Pasifik Mühendislik (mekanik alt yüklenici), İnnova Mühendislik (elektrik alt yüklenici)