Era Mimarlık tarafından tasarlanan Doğuş Otomotiv Teknoloji Merkezi, şeffaflığı ön plana alan bir çalışma ortamı sunuyor.

Doğuş Otomotiv Teknoloji Merkezi, TEM Otoyolu İstanbul Gebze aksında, Şekerpınar çıkışında konuşlanıyor. Aynı zamanda gümrüklü alan sınırında bulunan arazinin çevresi ağır bir dönüşüm süreci geçiriyor. Bölge sanayiden hizmet, eğitim, büro mekânlarına doğru evriliyor. Çevrenin bu dağınık, kentleşme eğilimi bile henüz tam olarak netleşememiş hali karşısında, “yer”e ilişkin bir duruş sergilemek ve kendine bir kimlik yaratabilmek, projenin tasarım yaklaşımının önemli bir unsuru olmuş. Araziyi, özellikle de gümrüklü alan ve Doğuş Otomotiv’in geri kalan kampüs yapıları ile ilişkisini iyi tanımak, yapının yerleşimi ve yakın çevresiyle etkileşimini tasarlayabilmek açısından en büyük girdiyi teşkil ediyor. Teknoloji merkezi yazılım ve yönetim ekiplerinden oluşacak bir çalışan kitlesine evsahipliği yapacak olsa da, altyapı ve planlama problemleri yalnızca mimarinin değil öteki disiplinler açısından da işletme kurgusunun da sorgulanmasına yol açmış.

2

Teknoloji merkezi arazi üzerinde bir yemekhane ve eğitim yapısının yanına yerleşiyor. Bu yapı da oldukça sade, prizmatik ancak beton prekast panellerden oluşturulmuş cephesi ile oldukça dışa kapalı bir izlenim bırakıyor. Üst yapının projelendirilmesi sırasında kampüs haline gelecek ve yeni bir eklenti olarak tasarlanan yapının çevresindeki mevcuttan hem ayrışması hem de bir şekilde süreklilik içerebilmesi önemsenmiş. Saydam bir yapı fikri de temelde, var olan ile sıkı bir zıtlık yaratarak Doğuş Otomotiv için anayol üzerinden algılanabilir yeni bir imaj oluştururken, bir yandan da uzanıp giden tepeler, vadiler arasında gökyüzü ile bulaşabilecek bir çalışma mekanı yaratmaya dayanıyor.

Yapının çevresiyle bütüncül bir ilişki kurması amaçlandığı için kütlenin sadeliği etrafındaki büyük boşlukta kendine yer ediniyor. Peyzaj da oldukça dar bir alana oturan yapının çevresini saracak bir bahçe olarak düşünülmüş. Yapıyı, oldukça tozlu ve ağır araçlarca sürekli kullanılan anayoldan koparıp yeni bir atmosfer içinde var edebilmek için su öğesi ve peyzaj kullanıcıyı daha yapının içine girmeden karşılıyor.

3

Binanın kullanıcıyı karşılayan üç kat yüksekliğindeki ana boşluğu yalnızca bir karşılama alanı değil, aynı zamanda toplantıların yapılabileceği, ekiplerin yılın farklı dönemlerinde kısa süreli etkinlikler için kullanabileceği, peyzajla bütünleşerek iç mekanla sınırlı kalmayan bir atriyum olarak tasarlanmış. Mekanın tavanına asılı olarak tasarlanan merdiven kullanıcıları zeminden üst katlara kadar taşıyor. Merdiven aynı zamanda Doğuş Teknoloji firmasının ışıklandırılmış logosuyla birlikte atriyuma dinamizm katıyor.

Bütün çalışma katları açık büro ve toplantı odalarından oluşuyor. Yapının en üst katında çalışanlara yönelik düzenlenen bir yemekhane ve yarı açık sosyal kullanıma ayrılmış mekanlar yer alıyor. Zemin kat, büro ve farklı toplanma alanlarının bulunduğu bir geçiş zonu gibi ele alınmış. Girişte bulunan kafeterya dışarı açılırken yansıma havuzu kenarında bütün gün bilgisayarla ve yazılım ile uğraşan çalışanların konforunu artıracak bir teras ve dinlenme alanları oluşturulmuş. Bodrum katlarda ise çalışanlar için düzenlenmiş bir spor alanı, data merkezi, teknik hacimler ile gümrüklü alana dahil edilmiş olan araç deposu bulunuyor.

4

Proje Adı:  Doğuş Teknoloji Merkezi

Proje Yeri: Şekerpınar, Gebze, İstanbul

Tasarım Ekibi: Ali Hızıroğlu, Çiğdem Duman

Yardımcı Mimarlar: Murat Bozdoğan, Gülizar Kemer, Deniz Akkoca, Hande Sayı, Melis Uysal

İşveren: Doğuş Otomotiv

Proje Tarihi: 2012

Yapım Tarihi: 2014

Arsa Alanı: 1.732 metrekare

Toplam İnşaat Alanı: 15.000 metrekare

Statik Proje: Büro İstanbul İnşaat Müh. Müş.

Elektrik Projesi:  PROMA Teknik Danışmanlık Yönetim Mühendislik

Mekanik Proje: Meta Mühendislik

Aydınlatma Projesi:  Planlux Lighting Design

Peyzaj Projesi: ERA Şehircilik, Mimarlık Müşavirlik

Fotoğraflar: Cemal Emden