Ground Fiction projesi, kent içindeki geniş otopark alanlarını insanın ve aracın karşılaştığı bir düzlem olarak ele alıp kamusal kullanımları mümkün kılan yöntemleri sorguluyor.

“Başarısız Mimarlık” teması kapsamında gerçekleştirilen projede dünyanın birçok yerinden fotoğraflarla belgelenmiş başarısız mimarlıklar ve bunların sosyal çevrelerine etkileri gündeme getirilmiş. Proje alanı olarak Ankara’nın Yüzyıl ve Çiğdem mahalleleri arasından geçen yeni ana yol ve çevresi incelenmiş. Ana yolun bölgenin sosyal yaşamına ve günlük hayata etkisi araştırılmış.

12

Sıhhiye’den başlayarak Eskişehir yolu boyunca şehir kesitleri alınmış; bu sayede doğrusal bir alanın yarattığı etki, daha kapsamlı anlaşılmaya çalışılmış. Bu hareket akışı içinde aktif rol oynayan otoparkların potansiyeli, aktivite çeşitliliğini ve kalitesini artırma doğrultusunda değerlendirilmiş ve otoparkların kamusal alanlar olarak kullanılabilmesi amaçlanmış.

Ground Fiction, insanların ve araçların aynı düzlemde bulunduğu ve sık kullanılan bir duraklama noktası olarak geniş yüzeylere sahip otoparkların; şehir içindeki kritik konumlarını, mimarisini ve programını yeniden ele alıyor. Bu yüzeylerin kamusallaşması haline günlük hayat üzerinde köklü değişim yaratma potansiyellerini gündeme taşıyor.

16

Araştırma kapsamında, mevcut otoparklar “başarısız mimarlık” olarak ele alınmış, yeni işlevlerin ve yeni mekansal kullanımların yolları aranmış. Yer zemininin artık tek bir katman olarak düşünülemeyeceği; insanlarla arabaların çakıştığı ara kesit düzleminde yer alan otoparkların kamusal hayat dinamiğine katkı sağlayacak mekanlar üretmesi hedeflenmiş.

Proje: Aslı Alp – Orta Doğu Teknik Üniversitesi