Ekosistem odaklı üretim merkezi, esnek tasarımıyla kullanıcı deneyimini ön plana çıkarırken yapının zaman içinde dönüşmesini de mümkün kılıyor.

Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde tasarlanan üretim merkezi, ekosistem odaklı bir yaklaşımla kurgulanmış. Pek çok parametreye bağlı ekosistemin karmaşık ve değişken yapısı tasarımın felsefesini oluşturur. Tasarlanan projenin de statik olmayan ve denetimsiz bir yapısallıkla mevcut ekosistem içinde çözünebilmesi ya da yeni bir sistemin içinde var olabilmesi amaçlanmıştır. Tasarımın esnekliği sayesinde kaotik ekosisteme kendi kaotik varoluşuyla eklemlenebilmesi öngörülmüştür.

8

Arazideki mevcut stat yapısının ve otoparkın büyük bir kısmı korunmuş ve yapılaşma ona eklemlenmiş. Gridal bir düzlem içinde sökülüp eklenebilen bu yapılaşmada, mekanın strüktüründen faydalanarak gelişen ve insanın duyu ve deneyimleriyle şekillenen ağımsı bir örgütlenme kurgulanmış. Araziye yerleşirken, üretim faaliyetlerinin kamusallaşması, esas olarak sürecin deneyimlenmesi ve farklı disiplinlere ait farklı üretim tekniklerinin kesişmesi amaçlanmış. Mimarın otoritesini azaltarak kullanıcıların eylemleriyle mekanı yeniden kurması ve program kurgusuna katılımcı rol oynaması ön planda tutulmuş.

Tasarım bir sonuç tasarımından ziyade bir süreç tasarımı olarak düşünülmüş ve süreci temsil etmek için çizgi roman metodu tercih edilmiş. Çizgi romanda bir köpeğin zamanda ve mekanda hareketi haritalanarak gösterilmiş. Köpeğin denetimsiz hareketleri, yapının esnek yapısını da vurgular nitelikte öne çıkıyor. Yapılaşma zaman içinde deforme olabilir, eskiyebilir, canlılar için sığınak haline gelebilir, bitkilerle kaplanabilir. Böylece tüm bu sistemin, en az müdahaleyle kendisini mevcut olana dahil ederek onunla birlikte var olması amaçlanıyor.

13

“… adanın üzerinde yürünmeyen ya da üzerine bina yapılmamış olan her metrekare, yapraklarıyla, çoluk çocuk tüm lorbanerylilerin iplik yapıp dokudukları ipekleri ören küçük tırtılcıkların beslendikleri alçak ve yuvarlak tepeli hurbah ağaçlarına bırakılmıştı. Burada alacakaranlıkta tüm hava, bu küçük tırtılcıklarla beslenen küçük gri yarasalarla dolardı. Bu yarasalar çok fazla tırtılcık yer ama engellenmezlerdi; İpek dokumacıları gri kanatlı yarasaları öldürmeyi gerçekten de kötü bir kehanet olarak kabul ederler. Çünkü, eğer insanoğlu tırtılcıkların sırtından geçiniyorsa, elbette küçük yarasaların da bunu yapmaya hakkı var.”

Ursula Le Guin, En Uzak Sahil, Yerdeniz Serisi

 Proje: Yunus An, İstanbul Teknik Üniversitesi