Kaliforniya’da yer alan Pomona Koleji’nin Sanat Stüdyosu, yaratıcı sanatsal etkinlikleri teşvik eden ve etkileşimi kuvvetlendiren bir fiziksel ortam olarak tasarlanmış.

Why mimarlık ofisinin tasarladığı Pomona Sanat Stüdyosu, pek çok farklı sanat disiplinini bünyesinde barındıran açık bir merkez olarak işliyor. Yapının yerleşim planı da bu sanat dalları arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmek ve tüm alanları aktif bir üretim ortamına dönüştürmek üzerine kurgulanmış.

2

Yerleşim bölgesinin dokusundan esinlenerek tasarlanan yapı, açık ve kapalı alanlarıyla bütüncül bir ortam yaratıyor. Kamusal bir orta avlu etrafına yerleşen stüdyoların cam cepheleri, saydamlığı ön plana çıkararak kullanıcılar arasındaki görsel etkileşimi kuvvetlendiriyor. “Gri Alan” olarak adlandırılan orta avlu hem yapının içinden geçen bir yaya yolu olarak işliyor hem de çalışmaların stüdyo dışına taşmasına imkan sağlıyor. Yapıyı peyzajla bütünleştiren alan, sanatsal etkinliklerin doğal elemanlarla birleşmesi için zemin hazırlıyor.

Zeminden çatıya kadar uzana cam cepheler, San Gabriel Dağları’nın manzarasına açılıyor. Peyzajla kurulan görsel ilişki, avluda oluşturulan yeşil dokularla yapı içine de taşınıyor. Doğal elemanlarla kurulan bu etkileşimin sanatsal üretimleri canlandıracağı fikri, tasarımda öne çıkmış.

Pomona-Photo-3

Yapının çelik ve ahşap çatısı, alçalıp yükselerek çevredeki sıradağların biçimlenişine gönderme yapıyor. Stüdyoların üzerini örten dalgalı çatı, cam ve brüt beton yüzeylerle uyum sağlıyor. Avlunun girişi ve çıkışı, kütleyi parçalarken çatı örtüsü tasarıma bütüncül bir dil kazandırıyor.

Fotoğraflar: © Pomona Koleji