Cem Sorguç ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, CM Mimarlık ofisinin iç mekan, dekor ve stant tasarımlarıyla başlayan kuruluş sürecini ve bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri konuştuk. Söyleşide ayrıca, seri üretim odaklı dünyada mimari detayları, hem tasarım sürecindeki yeri hem de mimarlık tarihi bağlamında ele aldık. Detayın binayı olgunlaştırdığını belirten Sorguç, detaya ne kadar hakim olunursa binanın zaaflarının da o denli iyi çözüldüğünün altını çiziyor.

Hikayenin başına dönersek nasıl başladı, nasıl kuruldu CM Mimarlık? Kuruluş sürecindeki en büyük zorluklar nelerdi?

 

CM Mimarlık’ın kendi tarihçesi içinde bazı eşikler tanımlasak, nerelere koyarız onları?

 

CM Mimarlık’ın kurulduğu dönemde genç mimar olmakla bugün genç mimar olmak arasında ne gibi farklar ya da benzerlikler görüyorsunuz?

 

Detay üzerine yoğun olarak çalışan bir mimar olarak, seri üretim odaklı dünyada detayın önemini nasıl tanımlarsınız?

 

Stillere odaklanan mimarlık tarihi yazımında detay konusu biraz daha geri planda kalıyor, sizce bunun nedeni ne olabilir?

 

Tasarım sürecinden en çok keyif aldığınız projeyi anlatabilir misiniz?