New York’taki Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen “Un/Fair Use” sergisinde mimarlıkta kopyalama ve fikri haklar üzerine yapılan araştırmalara ve bunun üzerinden getirilen önerilere yer veriliyor.

Hukuk yasalarıyla doğrudan ilişkili olan adil kullanım kavramının mimarlıktaki yansımaları serginin temel araştırma konusu olmuş. Mimarlık da kendini eleştiri, yorum, taklit ve yenilik üzerinden ilerleten bir disiplin. Bu bağlamda haksız kullanım söz konusu olduğunda nelerin meydana geldiği sorusu gündeme geliyor. Yasal sınırlar esnek kullanım çerçevesinde nasıl çizilebilir? Küratörlüğünü Ana Miljački ve Sarah Hirschman’ın birlikte üstlendiği “Un/Fair Use” sergisi bu sorular etrafında mimarlıkta yasal sınırları sorguluyor.

Yasanın mimari pratiğe uyarlanmasıysa çoğunlukla bir dizi yönetmelikler etrafında şekilleniyor. Mimarlık yasası; kültürel eserlerle, mimari söylemle ve bu söylemin toplumsal yankısıyla nadiren ilişkileniyor. Mahkeme önüne çıkan her yeni davada yeni tanımlar ortaya çıkıyor, mimari yaratıcılıkla ilgili yeni bir görüş ve uygulamanın meşruluğu test ediliyor. Sergi de bu bağlamda, toplumda mimarlık düşüncesinin kurulmasında yasaların rolünü sorguluyor ve araştırmalarını bu soru etrafında şekillendiriyor.

Sergi 2 Ocak 2016’ya kadar ziyaret edilebilir.