Güney Kore’nin Gwangju kentinde düzenlenen bienal için tasarlanan yapı, kentsel dokuyla doğal peyzaj arasında geçiş noktası oluşturuyor. Iroje Architects’in tasarladığı bina, bienal alanının kültürel yapısını da yansıtıyor.

Gwangju Bienali’nin düzenlendiği alanda inşa edilen hizmet binası, kendini bulunduğu bölgenin olumsuz koşullarından kopararak yeni bir yaşam senaryosu kuruyor. Geleneksel değerleri yansıtmak amacıyla düzenlenen bienalin, yüksek konut bloklarıyla çevrili kentsel çeperde bu görevi yerine getiremeyeceği öngörülmüş. Bu doğrultuda alanda bienalin kendi kültürel değerlerini öne çıkaracak bir yapı tasarımı ortaya konmuş.

6._光州双年展服务中心外部实景图

Kentsel dokuyla peyzaj arasına yerleşen yapı, alanda gerçekleştirilen etkinlikler için bir yüzey oluşturuyor. Yapının ve alanın kimliğini net bir şekilde vurgulamak içinse uzun duvarlar tasarlanmış. Duvarlar kent ve doğayı, kültürel olanla yaban olanı birbirinden ayırırken aynı zamanda aralarında bir bağlantı kuruyor.

Kültürel senaryo, yapının zemin katında oluşturulan açık alanlarla destekleniyor. Duvarlar batı cephesinde yükseliyor. Böylece yapıyı yatay batı güneşinden korurken renkli ışık nedeniyle kahverengi duvar daha koyu bir tona bürünüyor ve parlıyor. Duvarın iç tarafındaysa avlular, geçitler ve parklarla küçük ölçekli bir kent strüktürü yer alıyor. Bu alanlarda kamusal kullanımlar, karşılaşmalar ve etkinlikler gerçekleşiyor. Bienal alanının bu yönlendirilmiş ve kontrollü yapısının yanı sıra doğal peyzajla karşı karşıya bulunan hizmet binası her iki alanı birbiriyle ilişkilendirecek bir açılanmayla kurgulanıyor.

3._光州双年展服务中心外部实景图

Fotoğraflar: © Jong Oh Kim