Emin Mete Erdoğan’ın Entroforming adını taşıyan serisi x-ist’te sergileniyor. 14 Kasım’a kadar sürecek olan sergide sanatçı, makine ve bitki formlarının iç içe geçip tüm yüzeyleri kapladığı iç ve dış mekanlar yaratıyor.

Klasik resim tekniği ile teknik resmi birleştirerek çağdaş desenler üreten Emin Mete Erdoğan form, boşluk ve mekan arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Entroforming’de ise organik ile inorganik olanı birleştirerek yeni bir dünyanın kuruluşunu konu alıyor.

1792015173431eme_22_entroforming_under_the_dome

Düzenin şekillendirilmesi olarak çevirdiği “Entroforming” serisinde sanatçı, makine ve bitki formlarının ince ayrıntılarla iç içe geçip tüm yüzeyleri kapladığı iç ve dış mekanlar yaratıyor. Bağlamından koparılmış ama bu dünyayı çağrıştıran sahnelerde hem bitkiler hem de makinalar kimliklerini yitirerek bugünkü insanın ait olamayacağı bir dünya kuruyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle kurguladığı dünyayı gerçeğinden çok da uzakta konumlandırmayan Emin Mete Erdoğan ”Entroforming” sahnelerini “Artık bitkiler bitkimsiye, makineler de makinamsıya dönüşmüş ve birbirlerine karışarak bir bilgi havuzunda düzenin parçaları olarak görünüyorlar. Tüm bu imgelerin ayrıntılarında piksel piksel kodlanmış bir bilgiye dönüşüyorlar. Bu yeni kurulan dünyada saf bilginin akışını ve buna olanak sağlayan ilişkileri göz önüne seriyorum. Sanki hepsi gizli ve büyük bir amaç için birleşmiş.” sözleriyle anlatıyor.

emin-mete-erdogan-kurenin-uzerindeki-entroforming1-aua-murekkep-akrilik-kalem-2015-100x150cm-01