Kreatif Mimarlık’ın Torbalı’daki LA Şarapçılık Üretim ve Tadım Tesisi tasarımı, doğal dokuları birleştiriyor. İşlevsel ayrışmanın gerektirdiği fiziksel farklılaşma, birbirinden zıt karakterde mekanlar kurgulanmasını sağlamış.

İzmir’in yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alan Torbalı, verimli tarım alanları ve antik Metropolis kentini barındırıyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölge, elverişli coğrafi özellikleri sebebiyle antik çağlarda Ege’nin ünlü şarap merkezleri arasında sayılırdı. Kreatif Mimarlık’ın tasarımıyla hayata geçirilen LA Şarapçılık Üretim ve Tadım Tesisi de bugün endüstriyel gelişim baskısı altında kalan bölgede faaliyet gösteriyor.

2

Torbalı’nın kuzeybatısında yer alan LA şarapçılık bağları, kuzey-güney doğrultusunda konumlanırken tesis, bağları tepeden görecek şekilde alanın kuzeybatısına yerleşiyor. Projenin mimari programında şarap tadımı ve mahzen olmak üzere iki ana işlev yer alıyor. Bu iki bileşen zıt çevresel koşullara ihtiyaç duyuyor; tadım alanı günışığı, doğal havalandırma ve manzaraya yönelim isterken mahzen, kontrollü ve karanlık bir ortam gerektiriyor. İşlevsel ayrışma, tadım alanının toprak üstünde; mahzeninse toprak altında kurgulanması ile çözülmüş.

Projede bağlar, tadım alanı ve mahzen arasında kontrollü bir süreklilik sağlamak hedeflenmiş. Toprak içine gömülen mahzenin üstüne yerleşen tadım alanında mahzenle görsel teması sağlayan geniş cam döşemeler kullanılmış. Bu sayede üzüm bağları ve tadım alanı arasındaki ilişki, tadım alanıyla mahzen arasında da devam ediyor. Tadım alanındaki kullanıcının hem üzüm bağlarıyla hem de mahzenle doğrudan etkileşim kurabilmesi sağlanmış.

5

Toprak içinde yer alan 3.000 metrekarelik mahzen, çelik kalıp ile şekillendirilmiş kavisli brüt beton yüzeylerden oluşuyor. Mahzen içinde ayrıca, alt kottan manzaraya açılan bir özel şarap tadım alanı bulunuyor. Bu alan, mahzenle kontrollü bir görsel ilişkiye de sahip.

Toprak üstünde yer alan tadım alanıysa geniş açıklıklara sahip çelik taşıyıcı sistemle kurgulanmış. Ana malzeme olarak ahşap ve doğal taş kullanılmış. Doğal taş yüzeylerde Urla işi döşeme tekniği tercih edilmiş.

Peyzaj çalışmalarında çevrede yer alan ağaçlar korunmuş, yerel bitki örtüsü yapının uzantısı olarak değerlendirilmiş. Bu yaklaşım sayesinde yapı, içinde yer aldığı çevresiyle mütevazı bir uyum gösteriyor.

4

Proje adı: LA Şarapları Tadım Tesisi ve Mahzeni
Yer: Torbalı, İzmir
Proje yılı: 2010
İnşaat yılı: 2014
İşveren: LA Şarapçılık
Kapalı alan: 4.000 metrekare
Tasarım ekibi: Aydan Volkan, Selim Cengiç, Görkem Volkan, Evren Yıldırım, Ayşe Akbaş
Statik proje: Bürostatik
Mekanik projesi: Tema Mühendislik
Fotoğraflar: Cemal Emden