Alglerin yenilenebilir kaynaklar olarak ele alınıp alınamayacağını sorgulayan mimar Jacop Douenias ve tasarımcı Ethan Frier, alglerle aydınlatma elemanı tasarladı. Yerleştirme kapsamında sergiledikleri tasarım, enerji ihtiyacına konut ölçeğinde cevap verecek bir sistem öneriyor.

“Yaşayan Şeyler” yerleştirmesi, ekolojik çeşitlilik içinde az bir dilime sahip olmasına rağmen atmosfer dengesini sağlamada büyük katkı sağlayan alglerle gerçekleştirilmiş. Jacop Douenias ve Ethan Frier’ın tasarladığı aydınlatma serisi, insan ve mikroorganizmalar arasında simbiyotik bir çevre kuruyor.

2

Üflenmiş camların içinde yaşayan algler, konut içinde çeşitli yaşama alanlarında kullanılıyor. Biyoreaktörler her mekana uyum sağlayacak şekilde tasarlanarak alglere ısı, ışık ve besin sağlarken atık kontrolü de gerçekleştiriyor. Sistem, mutfağa yerleştirilen ana destek hattına bağlı yarım millik kablo ağından ve dokuz kaptan oluşuyor. Her bir kap birbirinden bağımsız olarak işliyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilen naylon butonlar, kap içindeki algler sisteme enerji sağlayacak kadar yoğunlaştığında 18 ayrı vanayı etkinleştiriyor.

3

Tasarımcılar “Yaşayan Şeyler” sergisinin yeni ufuklar açıp yapı tasarımlarına dahil olmasını umut ediyor. Mikroorganizmalardan sağlanan sürdürülebilir enerji, gittikçe yoğunlaşan popülasyonun ihtiyacına cevap vererek kaynakların dengeli kullanılmasında önemli rol oynuyor.

4

Fotoğraflar: © Mattress Factory