Bu ay ikon başlığında mimariyi ve kentsel tasarımı bir bütün olarak ele alan çalışmalarıyla tanıdığımız Moshe Safdie’ye yer veriyoruz. Safdie, tasarımların yere özgü ve topluma karşı sorumlu olması gerektiğini vurguluyor. Dosya konusu olaraksa renkli iç mekan projeleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kullanıcıları harekete geçiren canlı, dinamik tasarımları incelerken renk kullanımlarının mekana katkılarını konu ediniyoruz.