Fitzgibbon Kamusal Merkezi, cephe tasarımında kullanılan dikey güneş kırıcı elemanlarıyla dikkat çekiyor. Cephe malzemesinin zamanla paslanması, yapının yerel peyzajla etkileşim kurmasını sağlıyor.

Yerel mimarlık ofisi Kirk, Avustralya’daki Brisbane kentinin gelişmekte olan Fitzgibbon banliyösü için bir kamu merkezi tasarladı. Önceden araç mezarlığı olarak kullanılan alan, iki yolun ortasında konumlanıyor. Böylece bitiş ve başlangıç noktası olmayı sembolize ederek bir landmark haline geliyor. Turistler için danışma, yerel halk için de kamusal bir mekan rolü üstlenen yapının içinde sağlık servisinden mağazalara, toplanma alanlarından kültür merkezine farklı işlevsel mekanlar bulunuyor.

Images_Fitzgibbon_08

Peyzaja Yaklaşmak

Brisbane Kamusal Merkezi, yapının yerle olan etkileşimini güçlendirmek için tek katlı olarak tasarlanmış. Cephesiyse dikey Corten levhalarla kaplanmış. Malzemenin zaman içinde paslanarak renk değiştirmesiyle bina, yerel peyzaja daha da yakınlaşıyor. Tasarımcılar, malzemedeki bu görsel değişimin alanın geçmişine dair de bir referans oluşturacağını belirtiyor. Yapının “ağırbaşlı” tasarımı malzemenin provokatif kullanımıyla strüktürün mekansal bir heykel olarak da değerlendirilebileceğini anlatıyor.

2

Yapının duvarlarını saran malzeme, yer yer yapının geri çekilmesiyle bir gölgeliğe dönüşüyor. Böylece cam kaplı mekanları da gün ışığından koruyor. Yolun iki tarafına da bakan iç mekanlar, koridorlara sıçrayan girişleriyle farklı perspektifler yaratıyor. Cephedeki açıklıklar, ziyaretçiyi yapının ortasında yer alan yeşil alana yönlendiriyor. Mimari ekip bu açıklıkları birer geçit olarak değerlendirdiklerini ve açıklıkların kullanıcılarla park arasında bir köprü rolü üstlendiğini belirtiyor. Yapının çevresindeki seyrek mevcut yeşil doku avlu içindeki yoğun ağaçlandırmayı ortaya çıkarıyor.

Fotoğraflar: © Christopher Frederick Jones, Scott Burrows ve Kirk