Berlin Modern Sanat Müzesi 60’lı yılların modern mimari üretimlerini sergiliyor. Sergi, Doğu ve Batı Berlin’in kültürel mirasını bir bütün olarak ele alan ilk girişim olmasıyla önem taşıyor.

Berlin’de Nazi diktatörlüğünden sonra mimaride keskin bir dil değişikliğine gidilerek dönemin faşist mimarisinden tümüyle vazgeçildiği yeni arayışlar peşinde koşuldu. “Uluslararası Modern” mimarlık akımı tam da bu dönemde benimsenerek kent de bu akım doğrultusunda şekillenmiş, otomobil planlama sürecine dahil edilmiş.

2

Bugün, 60’larda inşa edilmiş pek çok yapının bakımsız kaldığı görüşü hakim. O dönemde inşa edilen yapılara dair algı onların monoton ve ucuz olduğu yönündeyse de modern mirası koruma çalışmaları kapsamında, dönemin önemli mimari yapıları belgelenmiş. Kent siluetinde hala önemli landmarklar olarak yer alan 30 mimarın 300’den fazla yapısına ait görseller, Berlinische Galerie’de sergileniyor.

3

Sergi 26 Ekim’e kadar Berlin Modern Sanat Müzesi’nde ziyarete açık olacak.