Groningen’in tarihi dokusu arasında dalgalı tuğla cephesiyle kendine yer bulan spor salonu, Marlies Rohmer Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ofisi tarafından tasarlandı. Yapı, işlevsel olarak bölgeden ayrılarak dışa kapalı bir “kara kutu” olarak kurgulanmış.

Büyük bir alan kullanımı gerektiren spor salonu, tarihi dokuya saygılı bir tutum sergilemek adına iki ayrı bloğa parçalanıyor. Binanın işlevi aynı zamanda çok katlı bir çözümü de zorunlu kılmış. Bu sayede yapı, bitişiğinde yer alan binalardan kopuyor ve kütle boyutlarının ezici etkisi ortadan kalkıyor. Birbirinden ayrı bloklar, iki kat yüksekliğindeki şeffaf bir alan içine yerleşen bir merdivenle bağlanıyor.

3

Mekan Kurgusu

Soyunma odalarının ve depoların yapının arka tarafında konumlandırılması, yapının içinde ağaçlarla kaplı iki ayrı avlu oluşturulmasına olanak tanıyor. Bu avlular yapının kullanım yoğunluğunu düzenlemekte önemli bir role sahip. Okullardan gelen gruplar bu avlularda organize ediliyor, böylece yapı içindeki sirkülasyon dengeleniyor.

Spor salonu tasarımında gün ışığı kontrolü önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Doğrusal gün ışığı sporcuların gözünün kamaşmasına sebep olacağı için yapı içinde bunu engelleyici önlemler almak gerekiyor. Ancak sağlık koşulları değerlendirildiğinde de gün ışığına ihtiyaç duyuyoruz. Mimarlar da bu ikilemi çözebilmek için yapıyı dışa kapalı bir kutu gibi kurgulamışlar. Tuğla cephede oluşturulan dalga hareketleri, cephede yatay boşluklar açılmasına imkan veriyor. Bu sayede ışığın yapı içine kontrollü bir şekilde alınması sağlanıyor.

1

Hareketli Cephe Düzeni

Yapı, caddeye bakan cephesinde malzeme kullanımıyla çevresine uyum sağlamayı amaçlamış. Tuğla, bölgede yaygın olarak kullanılan bir malzeme. Dalgalı biçimi ile dikkat çeken cephe, ışık ve gölge dengesini de bu biçimsel özelliğiyle sağlıyor. Spor salonu özellikle geç saatlerde kullanıldığında, salonun ışıkları dalgaların üzerindeki boşluklardan dışarı sızarak zengin bir görsellik sunuyor. Dalga biçimi cadde düzeyinde bir oturma platformuna dönüşerek caddenin kamusallığına katılıyor.

4

Yapının arka cephesiyse renkli alüminyum panellerle kaplanmış. Renklerin bir araya gelişi yama işini andırıyor. Böylelikle avlulara bakan alanlar, farklı bir kimliği yansıtıyor.

Fotoğraf: © Daria Scagliola / Stijn Brakkee