Bernard Tschumi’nin Groningen’deki Cam Pavyon’u Hollandalı mimarlık ofisi Shift tarafından renklendirildi. Saydam renkli filmlerle kaplanan pavyon, değişken görsel etkiler yaratıyor.

1990’da Hollanda’nın Groningen kentinde gerçekleştirilen bir açık hava etkinliği için tasarlanan Video Galeri, bugün Tschumi Pavyonu olarak biliniyor. Tamamen camdan oluşturan strüktürün inşasından bugüne kadar geçen yirmi beş yılın ardından, Rotterdam’da faaliyet gösteren Shift Architects, pavyonu renkli filmlerle kapladı.

3 (2).jpg

Şeffaf bir pavyonu tamamen renkli bir dokuyla kapladıklarını ifade eden Shift Ofisi yöneticisi Thijs van Bijsterveldt, cam duvarların üç boyutlu grafikler oluşturduğunu ve pavyonun bakıldığı yere göre değişkenlik gösteren yeni renkler açığa çıkardığını belirtiyor.

Pavyon, renk pantonesindeki ara renkler olan siyan, majenta ve sarı renkli çapraz şeritlerin birbiri ardına sıralanmasıyla kurgulanmış. Bu nedenle bu renklerin simgesiyle birlikte CMY Pavyonu olarak anılıyor.

4.jpg

Siyan ve majenta mavi renge; sarı ve siyan yeşile; sarı ve majenta ise kırmızıya dönüşüyor. Böylelikle renkli şeritler, pavyonun etrafında hareket edildikçe üst üste binerek sürekli değişen bir renk dizisi ortaya çıkarıyor. Pavyona tam karşıdan bakan ziyaretçiler altı farklı rengin birbirini takip ederek oluşturdukları baklava dokusunu görürken, içeriden bakan biri yalnızca üç renkli bir dizi görüyor.

1.jpg

Bugüne kadar Tschumi Pavyonu üzerinde seksenden fazla sanatçı çalışmış ancak doğrudan müdahaleyi gerçekleştiren ilk ekip Shift oldu. Daha önceleri pavyon kentsel bir vitrin olarak ele alınmıştı; ancak Bijsterveldt mimar olarak, doğrudan pavyonun kendisiyle etkileşim kurmak istediklerini ve mekansal algı üzerine düşündüklerini belirtiyor.

Fotoğraf: © René de Wit