Hafele sponsorluğunda gerçekleşen “Modern Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Zirvesi” mimarları, şehir plancılarını, belediye başkanlarını ve yatırımcıları buluşturdu. 16 Haziran’da Bursa’da düzenlenen zirvede dört panel gerçekleştirildi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özgümüş, yaptığı panel açılış konuşmasında “Doğru planlamayla gerekli emeği vererek nitelikli şehirler kurabiliriz.” diye belirterek planlamanın rolüne dikkat çekti.

11202096_10153501383281349_3223263905182213434_n

Melda Yücel’in moderatörlük yaptığı “Yüksekten Uçanlar” panelinde Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, “Bursa’da kentsel dönüşüm için öncelikle bir vizyon planı yapmak gerek.” diyerek kentsel dönüşümde yola çıkmadan önce vizyon oluşturmanın önemini belirtti. Franke Türkiye Genel Müdürü Özgen Özkan ise şehirlerde yer alan üniversitelerin rolüne vurgu yaparak “Şehrin eğitim seviyesi ve üniversiteler kentin gelişimine katkı sağlar.” dedi. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise “Doğru planlamayla ihtiyacı ortadan kalkan yolları yeşil alana dönüştürebiliriz.” diyerek doğru planlama ile yeşil alanların nasıl çoğaltılabileceği konusunda öneri verdi. Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun ise kentsel dönüşümün ev ölçeğinde nasıl tezahür ettiği ile ilgili “Kentsel dönüşüm ev bazında mutfakta değişimle ve kullanıcı mutluluğuyla gerçekleşiyor.” dedi.

11406816_10153501383206349_858743027700871929_n

“Bursa’nın Dönüşümü” adı taşıyan ve Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın moderatörlük yaptığı ikinci panelde İkidesign Mimarlık kurucu ortağı Murat Kader, kentsel dönüşümde donatı kullanımının önemine dikkat çekerek “Sosyal donatı alanlarımızın eksikliği en mühim mesele, kentsel dönüşüm bu donatılara odaklanmalıdır.” dedi. “Planlamada doğru parsellemeyle kentte boşluklar ve yararlı donatılar yaratabiliriz.” diyerek devam eden Murat Kader, kentsel donatıların nasıl yaratılabileceğine dair çözüm önerisini de sunmuş oldu. Sözüneri Mimarlık kurucu ortağı Hasan Sözüneri, kentsel dönüşümün yarattığı tek tipleşmeyle ilgili olarak “Kentsel dönüşüm kavramıyla depreme dayanıklı konutlar akla geliyor ancak bu, tek tipleşme yaratıyor.” dedi. Gayrimenkul Hukuku Derneği başkanı Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşümün hukuki yanlarına dikkat çekerek “Kentsel dönüşüm yasasını maalesef tamamen müteahhitler kurguluyor denilebilir.” dedi. Kentsel dönüşümde yaşanan hukuki sorunlar ile ilgili olarak “Mülkiyet hakkı ve değerde esas sorunu yaşıyoruz, arsa payını belirlemede hatalarımız var.” diyerek eksikleri dile getirdi. Ardından tekrar sözü alan Murat Kader, kentsel dönüşümün yere özgü olması gerektiğini “Kenti dönüştürürken o bölgeye özgü değerleri araştırıp kenti kullanmayı öğrenmeliyiz.” şeklinde belirtti. Konunun gelişen teknolojilere de evrildiği panelde Murat Kader “Akıllı bina her bir metrekaresi doğru tasarlanmış bir mekandır.” diyerek gelişen teknoloji ile tasarım arasındaki ilişkiyi vurguladı. Ardından tekrar sözü alan Mimar Hasan Sözüneri Bursa’nın termal kapasitesinin önemine odaklanan sunumunu gerçekleştirdi.

“Yatırım Fırsatları” başlıklı ve Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlük yaptığı son panelde Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, ildeki kentsel dönüşüm projelerine değindi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi bölgelerde uygulanacak kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak “Tarihi bir bölgede belediyeler, kentsel dönüşümü çok yönlü olarak ele almalıdır.” diyerek belediyelerin rolüne dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projesi ile ilgili “Kente bütüncül bakarak altyapısını inceledik, kentsel dönüşüm için master plan çalışması yaptık.” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projesinde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak “Kentsel dönüşümde hukuki bir sıkıntı yok, projeler teknik boyutuyla ilgili olarak sıkıntılı.” demiştir.  “Mahalleyi yeniden keşfetmemiz, değerini anlamamız gerek.” diyerek devam eden İsmail Hakkı Edebali, mahalle kavramının önemine dikkat çekti.