2030 yılında dünya nüfusunun sekiz milyar olması bekleniyor. Bu nüfusun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Üstelik çoğunun gelir düzeyinin düşük olması kuvvetli bir olasılık. Sınırlı kaynaklardan dolayı bu dengesiz büyüme dünya genelinde toplumların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olabilir. Gelecek yıllarda, şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, ekonomistler ve kent üzerine çalışanlar, büyüyen megaşehirleri yaşanabilir kılmak için, büyük sosyal ve ekonomik felaketlere karşı güçlerini birleştirecekler.

tumblr_nn6354eoi91tjpj7xo1_1280

Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities altı metropol için gelecek senaryoları öngörerek uluslararası bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz aylarda MOMA’da açılan sergi, 11 Haziran itibariyle 4 Ekim’e kadar Venedik Bienali’nde yer alacak. Hong Kong, Istanbul, Lagos, Mumbai, New York ve Rio de Janeiro tartışmaya açılan metropoller olarak belirlendi. Dünya çapında düzenlenen atölye çalışmaları, yerel uygulayıcılar ve uluslararası araştırmacıların dahil olduğu on dört aylık bir süreç, mevcut durumları belirlemek ve eylem planlarını oluşturabilmek açısından oldukça verimli geçmiş.

5464dc5ae58eceecb500015c_six-teams-studying-uneven-growth-to-exhibit-proposals-for-expanding-megacities-at-moma_istanbul210

Serginin İstanbul ayağını Superpool ve Atelier d’Architecture Autogérée hazırlıyor. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olması ve on beş milyonluk nüfusuyla İstanbul da geleceği tartışmalı olan şehirlerden bir tanesi. Kolektif İşbirlikçi Toplum Oluşumu (KITO) adı verilen çalışma, Kayabaşı’nda yer alan TOKİ konutlarında yaşayanlar için açık kaynak ve vatandaş odaklı bir oluşum.

moma-uneven-growth-istambul1

Rio de Janeiro için kentte gözle görünen mekansal “eşitsizlik” ve bunun toplumsal etkileri göz önünde bulundurulmuş. Bombay, farklı habitatların şehri olmasıyla ele alınmış. Deniz ve dağlar arasında sıkışmış Hong Kong için aşırı yoğunluğu ve coğrafyasıyla kaotik, hibrid ve renkli bir kentsel bölge olması özellikleri seçilmiş. Lagos’un büyüyen bir ekonomiye ve buna karşılık plansız yerleşime sahip olması proje geliştirmede etkili olmuş. Son olarak New York, küresel yatırımların ve kar odaklı kalkınma politikalarının arasına sıkışmış konut politikaları ile dikkat çekiyor. New York için geliştirilen projede ise kentte çatı çiftlikleri gibi alternatif yeşil mekan çözümleri oluşturmak amaçlanmış.

Görseller: © moma.org