Nameless mimarlık ofisinin tasarladığı Seul’deki lisede insan, mekan ve eğitim üç ayaklı bir sandalye analojisi üzerinden ele alınarak ana fikir kurgulanıyor. 

Lisenin tasarımında temel olarak insan, mekan ve eğitim üçlüsünün doğurduğu ilişkiler ağının mimari karşılığı araştırılmış.

5

Üçgen Okul

Nameless ekibinin tasarımda getirdiği mimari çözüm, bu üç kavramın en yalın kesişimini ortaya koymak olmuş. Ekip, yapının bulunduğu çevre verilerini de değerlendirerek üçgen biçimli bir bina tasarımı gerçekleştirdi.

Kuzeyinde bir oyun parkı, doğuda tepelik bir alan ve batıda mevcut yapı stoku ile sınırlandırılan proje alanı, yapının tasarımında üç farklı karakterin oluşmasına sebep oluyor. Yapının açık, kapalı ve yarı açık mekanları bu çevresel unsurlara göre dengeleniyor. Yapının saydam cephesi, düşey güneş kırıcı elemanlarla kaplanarak yapı içindeki ışıklılık düzeyi ve mahremiyet dengesi sağlanmış. Mevcut yapı stoku ile karşı karşıya olan sağır, beton cephe ise tek bir üçgen açıklıkla kırılıyor.

1

Şeffaf Çekirdek

Dış cephelerinin aksine, yapının merkezi tamamen aydınlık, merkezi bir avluya bakıyor. Bu avlu yapının genel yerleşiminden daha farklı bir açılanmaya sahip. Bu açılanma yapı içinde çeşitli düşey boşluklar oluşturuyor. Tüm bu boşluklar tek bir alana bağlanarak yapının herhangi bir yerinden bu avlunun görülmesini sağlıyor.

Yapının merkezinde oluşturulan bu açık alan aydınlık bir mekan yaratarak, esnek, eğlenceli ve sosyal bir öğrenme çevresi kurguluyor.

Fotoğraf: © Sun Namgoong