Kraftlab, “Urban” başlığı ile 9-10 Mayıs’ta İTÜ Taşkışla’da bir atölye çalışması hazırlıyor. Atölye kapsamında kent parçalarının ilişkileri ve iç dinamiklerinin çözümlenmesi ve kavramsal bir tasarımla birleştirilmesi üzerine deneysel bir çalışma gerçekleştirilecek.

Malzeme üzerine deneyler yapan Kraftlab ekibi, atık olarak değerlendirilen malzemelerin potansiyellerini araştırarak bu malzemeleri tekrar kullanıma hazır hale dönüştürüyor. Ekibin bir diğer amacı ise öğrencilerin, eğitimleri boyunca üretimin bir parçası olabilmelerini ve üretim süreçlerini bizzat deneyimlerini sağlamak.

Bu atölyede, kent parçaları analiz edilerek zıt karakterde başka bir kentin parçaları ile birleştirilecek ve bu birliktelikler incelenecek. Bu çalışmaların sonucunda kavramsal ürünler ortaya konacak.