Bentu Design’ın tasarladığı aydınlatma elemanları serisi, hafriyat artıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilmiş. Tasarımcılar, seriyi üretirken tasarımın günümüzdeki değerini sorgulamışlar.

Bugün, inşaat atıkları dünyadaki toplam atığın %30-40’ını oluşturuyor. Bu durum arazi veriminin kaybedilmesine neden oluyor. İnşaat atıklarının bünyesinde bulunan sülfat iyonları da havadaki hidrojenle tepkimeye girerek hidrojen sülfit açığa çıkarıyor ve bu atıklar imha edildiğinde dahi ciddi boyutlarda toprak ve hava kirliliğine sebep oluyor.

a

Dönüştürme motivasyonu

Çin asıllı tasarımcılar, inşaat atıklarının sebep olduğu ciddi kirliliği göz önüne alarak tasarımın değerini sorgulamaya başlamışlar. Doğaya ve insanlığa katkı sağlamayan ürünler ne denli yenilikçi sayılabilir sorusu önem kazanmış. En iyi ürünün altından üretilmesinin gerekmediğini belirterek sürdürülebilir temelli ürünlerin önemini vurgulamışlar. Bu tasarımla, bugün yeni bir şey üretmek için doğayı daha fazla tüketmeden, yapılmış olanı yeniden kullanmanın gerekliliği üzerine parmak basılmış. Bu anlayışla, geri dönüşümün ve yeniden üretimin önemi vurgulanmış ve “Geri Dönüşüm Serisi” ortaya çıkmış. Böylece atıklar, estetik değerler açısından güçlü ürünlere dönüştürülmüş.

b

Atık Estetiği

Seri, tavan aydınlatmalarından masa lambalarına, priz başlarından küçük saksılara kadar pek çok ürünü bünyesinde barındırıyor. İnşaat atıkları daha küçük boyutlarda parçalanmış ye yeniden birleştirilerek şekil verilmiş. Dairesel biçimlerden keskin hatlara sahip kübik formlara kadar değişen yelpazesiyle, malzemenin farklı geometrik kullanımları da seri içinde uygulanmış.

d

Fotoğraflar: ©  Bentu Design