Tayvan’da terk edilmiş bir şeker fabrikasının içinde bir araştırma merkezi büyüyor. Mimar ve sanatçı Marco Casagrande’nin geliştirdiği The Ruin Academy projesi, Taitung’da eski bir fabrikanın kentsel-biyolojik bir organizma olarak kente yeniden kazandırılmasını hedeflemiş.

2013 yılında European Prize of Architecture ödülüne layık görülen Finlandiyalı mimar Marco Casagrande, post-endüstriyel kentleri üçüncü nesil kentler olarak ele alan ve artık işlevini yitirmiş endüstriyel yapıların kente ve kentliye yeniden kazandırılmasını hedefleyen biyolojik kent araştırmaları yapıyor. Bu araştırma kapsamında Tayvan’nın Taitung kentinde yer alan eski bir şeker fabrikasını bir araştırma merkezine dönüştürmüş.

Fabrika 1913-1996 yılları arasında şeker fabrikası olarak kullanılmış ancak 1996 yılında terk edilmiş ve harabeye dönüşmüş. The Ruin Academy de bu eski fabrikayı işgal eden ve onun içinde büyüyen bir araştırma merkezi olarak tasarlanmış. Merkezin ana çekirdeği, fabrikanın buhar tanklarının yer aldığı alana kurulmuş. Bu çekirdekte, araştırmalara ve eğitim alanlarına imkan verecek atölyeler ve stüdyolar yer alıyor.

Çekirdeğin etrafı ise araştırmalara destek olacak geniş topluluk bahçeleri ve vahşi doğa ile çevrelenmiş.  Fabrika çatısının bazı bölümleri kaldırılmış. Böylece, sulama için yağmur suyundan yararlanılmış. Fabrikanın tüm zemini ahşap ya da toprakla kaplanmış ki tasarlanan bu organik makine içinde yalınayak yürümek mümkün olsun.

The Ruin Academy’nın araştırmalarının merkezini Tayvan’da varlığını hala sürdüren yerli Formosan kabilesi oluşturuyor. Araştırma, kabilenin sahip olduğu yerel doğa bilgisinin post-endüstriyel kentlerle bağdaştırılabilmesini sorguluyor ve “Modern tasarım anlayışı bu bilgiyle bir araya getirildiğinde işlevini yitirmiş olan endüstri yapılarının ekolojik dönüşümü mümkün kılınabilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

Araştırmada “harabe” kelimesi, olumsuz çağrışımlarından öte insan eliyle yapılmış olanın doğaya yeniden kazandırılması olarak ele alınmış ve post-endüstriyel kentlerin kurtuluşunu da bu başarıya dayandırmışlar.

The Ruin Academy, Marco Casagrande’nin başkan yardımcılığını da üstlendiği Uluslararası Bio-ürbanizm Topluluğu’nun da bir parçası olarak işliyor. Akademideki araştırma çalışmaları hem Tayvanlı hem de uluslararası pek çok üniversite ve akademisyenin ortak çalışmaları ile ilerliyor.

Fotoğraf: © AdDa Zei