Her yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen İstanbul Buluşmaları, belirli temalar ışığında İstanbul gündemini takip etmeyi hedefliyor. Bu yıl 17 Nisan’da dokuzuncusu düzenlenecek olan etkinlik, “2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam” ana başlığıyla mahalle kültürünün getirdiği birlikte yaşam olgusunu farklı yönlerle ele alacak.

İstanbul Buluşmaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul gündemini mekansal ve sosyal boyutlarıyla ele alıyor. Bu yılın teması “2000’li Yıllarda İstanbul’da Birlikte Yaşam” şehir özelinde zarar gören birlikte yaşama olgusunu tartışıyor. Üç oturumdan oluşacak olan etkinliğin birinci oturumunda “mekan” başlığında ve Ömer Madra’nın moderatörlüğünde, İstanbul’daki Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin İstanbul’a dair yaptığı çalışma özetleri sunulacak. Bu sunuşları takip eden ve akademisyen Murat Cemal Yalçıntan’ın moderatörlüğünü üstleneceği “yaşam” başlıklı ikinci oturum, birlikte yaşama sorunsalını kentsel dönüşüm, kent ekonomisi, ekoloji, uluslararası göç, mülteciler, ayrışma ve katılım konularıyla birlikte tartışacak. Radyo programcısı Gürhan Ertur’un moderatörlüğünü yapacağı etkinliğin son oturumundaysa kente dair, birlikte yaşam hayallerinin, beklentilerin ve önerilerin tartışılacağı bir forum yapılacak.

İTÜ Taşkışla Kampüsü Nezih Eldem Konferans Salonu’nda 17 Nisan’da gerçekleşecek İstanbul Buluşmaları, Ladies and Gentlemen Müzikal Gösteri Topluluğu’nun gösterisiyle sona erecek.