Nantong şehrindeki Original Design Studio tasarımı Fan Zeng Sanat Galerisi çeşitli araştırmaların, kaligrafi koleksiyonlarının, resim ve şiirlerin sergilenmesi için inşa edilmiş. Fan Zeng ve Fan ailesi adına hayata geçirilen galeri, avlu kurgusu esas alınarak birbiri içinde eriyen, ayrılan ve yeniden birleşen farklı temalardaki avlulara bölünmüş.

Tasarımcılar, iç avluyu fiziksel dünyadan ayırarak zihine ve düşünceye odaklanacak bir tasarım amaçlamışlar. Böylece geleneksel sergileme yöntemlerinin dışına çıkan bir mekan kurgusuna gidilmiş.

h1

“Az Çoktur”

İletişimi tetikleyen iç avlu düşüncesiyle gelişen sanat galerisi, mekanın üç farklı biçime bürünmesini sağlamış: Zemin kattaki “kuyu avlusu”, kuzeyden güneye uzanan “su avlusu” ve “taş avlu” ile üçüncü kattaki “çevrili avlu”. Farklı karakterdeki bu avluların baskın karakterini üstlenen ve hepsini kapsayan ana avlu, diğer avluların ölçeğini dengede tutma görevini üstlenmiş. Bu sayede büyük bir açıklık, üç küçük avluya bölünerek ve daha ulaşılabilir olma amacıyla insan ölçeğine yakınlaştırılmış.

h2

Tasarımın arkasında yatan bir başka ana fikirse, avluların “izlenebilir” olma durumu. Farklı mekanlar, birbirlerine bitiştirilerek ziyaretçilerin gezip hayal edebilmeleri sağlanmış. Tasarım, sergi mekanlarındaki ayırıcı “sınır” yerine birbirine karışan ve uzayıp giden bir kurguyu tercih etmiş. Sınırlama ve iletişim kurma kavramlarını farklı bir şekilde bir araya getiren sergi, ziyaretçilerin meraklarını uyandıracak yeni bir yöntem de sunuyor.

h0

Avluların estetik olgusuysa “az çoktur” düşüncesini benimsemiş. Bu nedenle tasarım, farklı imgelerle dolu olma halini eliyor. Tasarıma kuralcı bir şekilde önderlik eden kurgu yerine üç avluyu birbirine bağlayan esneklik ve kendiliğinden olan bir tasarım tercih edilmiş. Bu şekilde Fan Zeng sanat galerisi, ışığın ve mürekkebin birbiri içine karıştığı ve içeride ışık halesi oluşturmak için mekanı terk ettiği bir yapıya dönüşmüş. Böylece, bütün karmaşıklığı sade bir kompozisyonla sunan Çin’in geleneksel mürekkep boyamalarına bir saygı duruşunda bulunuyor.

h4

Fotoğraflar: © Yao Li, Su Shengliang