Renato Rizzi’nin 2005 yılında açılan yarışmayı kazanan tiyatro projesinin inşaatı 2014′ün sonunda tamamlandı. Polonya’nın Gdansk kentinin tarihi ve politik değerlerini yansıtmayı hedefleyen Gdansk Shakespearean Tiyatrosu güçlü ve keskin bir mimari yapılanmaya sahip.

2005 yılında açılan uluslararası yarışmayı kazanan proje, 2011′de başlayan inşaat sürecinin ardından 2014 sonunda tamamlandı. Mekanın bileşenlerindeki açık-kapalı ya da içerisi-dışarısı gibi ikiliklerin yoğun bir şekilde kullanılmasıyla kullanıcıların farklı “sahneleri” deneyimlenmesi sağlanmış. Malzeme kullanımının başarısıysa mekansal kurguda üç farklı sistemin geliştirilmesini sağlamış.

metalocus_teatro-gdansk_12_1180

Tiyatronun inşa edildiği alanda önceden İngiliz Rönesans tarzı tiyatro yapısı bulunuyormuş. Renato Rizzi ve ekibi bu çerçeveyi kullanarak yeni tiyatronun tasarımını geliştirmişler. Öte yandan Polonya’nın 2004 yılında Avrupa Birliğine girmesiyle tiyatro binasının ülkedeki ve kentteki yeni girişimleri yansıtması istenmiş. Yeni tiyatro binası, tarihi ve politik unsurların bir çakışması olarak düşünülmüş.

metalocus_teatro-gdansk_14_1180

Farklı Sahneler
Projede biçim ve işlev açısından patika, tiyatro ve yönetim olmak üzere üç temel mekan bileşeni mevcut. Bu üç bileşen eklemli ve program yönünden karmaşık bir yapılaşma doğururken tiyatronun ihtiyaç duyduğu tüm işlevler bir arada çözülebilmiş. İç ve dış mekanda malzemenin farklı kullanımı da bu üçlü birleşimi destekler nitelikte tasarlanmış. Merkezdeki büyük hacim, çatının açılmasıyla dış mekana dönüşebiliyor. Büyük çatı kanatlarıysa 24 metrelik yüksekliğe ulaşana dek bina üzerinde yükseliyor. Çatı kanatlarının açılmasıyla birlikte tiyatro binası kendini değiştirip farklı sahnelerin doğmasını sağlıyor.

metalocus_teatro-gdansk_22_1180

Binanın dış çeperindeki yollar kamusal yürüyüş yollarını oluşturuyor. Bu yeni kamusal patika, zemin seviyesinden altı metre yükseğe konumlandırılarak kente ve binaya farklı bir görüş seviyesi sunulmuş. Öte yandan bu patikalar işlevsel olaraksa tiyatrodan acil çıkış noktalarına da bağlanmış.

metalocus_teatro-gdansk_09_1180

Üç temel hacim
Tiyatro binası hacimler, taş kaburga ve açılabilir çatı olarak üç birim olarak tasarlanmış. Mimarlar açılabilir çatının tipolojik ve sembolik ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiğini belirtiyor.

Tiyatronun dış mekanının bütüncül ve ağır görüntüsünün aksine iç mekanda açık renkli ahşap kullanımıyla yumuşak bir his yaratılmış.

metalocus_teatro-gdansk_05_1180

Yönetim bölümündeyse ofisler, restoran, soyunma odası gibi birimler yer alıyor. Bu kattaki iki katlı bir hacimden çatıdaki açık alana geçiş sağlanıyor. Mimarlar bu geçişi ve çıkılan mekanı farklı bir “sahne” olarak tanımlıyorlar.

Fotoğraflar: © Matteo Piazza