Bugünün ve yarının şehirlerini dünya çapında tartışmak ve eleştirmek niyetinde olan koferansın teması “Kompozit Kentler” başlığına sahip.

Şehirler yerel ve küresel olarak yeni kentsel modellere dönüşüyorlar ve yeni karar verme mecraları tanıtılıyor. Son on yıl içinde küreselleşmenin yüksek hızının kaçınılmaz bir sonucu olan kent kavramı konferans teması kapsamında irdeleniyor.

2

“Kompozit Kentler” teması yeni kentsel zorunlulukların mevcut çevreye eklenmesiyle oluşan kentteki karmaşıklığa değiniyor. Konferans kentlerin kompozit karakterini irdeleyerek, kentsel form ve kentsel deneyim arasındaki karışık ilişkiyi tartışmak niyetinde. Konferansta bu anlamda dört ana konu ele alınıyor: Melez Kent, Biçimlenmiş Kent, Parçalı Kent ve Dönüşmüş Kent. Konferans “Nasıl?” sorusu etrafında kompozit kentlerin mimari çalışmalarını inceliyor. Bundan dolayı mimari gerçeklikler –ölçek, düzen, mekan, yer, program, içerik, kimlik…- ışığı altında tartışmaların belkemiğini oluşturuyor.

10

Gülsün Sağlamer tarafından organize edilen konferansın katılımcıları şöyle: Caroline Bos (UN-Studio), Eric Owen Moss, FAIA (SCI-Arc Müdürü), Prof. Dr. Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi), Murat Tabanlıoğlu (Tabanlıoğlu Architects), Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (İTÜ), Süreyya Ciliv (Turkcell Genel Müdürü). Başta Gülsün Sağlamer (İTÜ) olmak üzere destekçiler ise şu şekilde: Farid Amaziane (EURAU Association Kurucusu), Roberta Amirante (Napoli Üniversitesi), Joaquín Ibáñez Montoya (Madrid Politeknik Üniversitesi), Maria Madalena Pinto de Silva (Porto Üniversitesi).

Daha fazla bilgiye ulaşmak için: http://eurau.org/