Mantois Teknoloji Merkezi, Mantes Üniversitesinin henüz yapılanmakta olan arazisinin içinde yer alıyor. Üniversitenin gelişim projesi kapsamında tasarlanan ve inşa edilen teknoloji merkezi, bu sürecin ilk adımını tamamlamış.

12,000 metrekarelik kampüs arazisi, bilim ve teknoloji öğrenimi ve araştırma tesislerini yeniden gruplandırmış. 1500 kişilik öğrenci kapasitesine sahip olan birimler oldukça yoğun bir araştırma çevresini ve tesislerini gerektirmiş. Farklı disiplinlerden öğrencileri ve araştırmacıları bir araya getirmesi beklenen teknoloji merkezi için özgün ve samimi yapısal dinamikler kurgulanmış. Öte yandan mekatroniğin uzmanlaşma dalları olan otomobil, otomasyon, indirgenmiş mobilite gibi çalışma alanlarının ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı sistemi de teknoloji merkezi içinde tasarlanmış.

5414a0c2c07a80f112000097_mantois-technology-centre-badia-berger-architectes_mv4a2215

Dikey ve yatay iki hacim şeklinde çözülen teknoloji merkezinin kurgusu, iç mekanı korumak ve tanımlamak için geliştirilen bir yöntem olmuş. Her iki hacmin de çevresine duyarlı bir yaklaşımda olduğunu belirten mimarlar, birbirine zıt konseptlerin, mekansal olarak yönlendirici ve tanımlayıcı olacağını düşünmüş.

Açı ve Cephe
Binanın oluşturduğu açı, aynı zamanda bir odak noktası işlevi görüyor ve alana dikey bir görünüm kazandırıyor. Dikey hacimdeki cephenin çizgisel ve dinamik görüntüsü, enerjik bir kamusal alan oluşturmaya katkı sağlamak üzere geliştirilmiş. Uzun ve ince ahşap profillerin cepheye giydirilmesi ile dikey bina hacmine kimlik kazandırılmış. Bunun yanı sıra, yüksek katlı bir yapı olduğu için cephenin artan görünürlüğü, kampüs içinde bir işaret noktası haline gelmiş.

Cephedeki ahşap profiller dikeyde bir dinamizm yakalayarak kampüs içinde simgesel olmayı amaçlamış. Öte yandan yatay hacmin cephesindeki self levelling beton kaplaması, ahşap giydirmeden farklılaşarak kendine has kimliğini tanımlamış.

5414a0cfc07a80712f00007c_mantois-technology-centre-badia-berger-architectes_7-_takuji_shimmura-1000x670

Dikey ve Yatay Hacim
Teknoloji binasının dikey hacmi, farklı mekanların birbirinden çeşitlenme durumunu ortaya çıkarmış ve alanın eğimini vurgulamış. Öte yandan teknoloji binasının vadiye doğru bakan geniş dış mekanı da kamusal bir balkon oluşturmak için önemli bir yer olarak görülmüş. Dinamik cephenin bu balkona katkısı, özgün bir görüntü sağlamak olmuş.

Yataydaki hacmin düzensiz pencere aralıkları ve malzeme farkı, dikey bina hacmi ile zıtlık oluşturmak üzere tasarlanmış. Yatay bina hacminin üzerinde yer alan kamusal balkon ise dikey hacmin tanımladığı ve sınırlarını çizdiği bir dinlenme mekanı olarak düşünülmüş.

Fotoğraflar: © Takuji Shimmura