“De Cero A Siempre” isimli bir gençlik stratejisi kapsamında Daniel Feldmen ve Ivan Quinones, Kolombiya’daki Villa Rica isimli şehir merkezini dönüştürmek için “El Guadual” isimli çocuk merkezi yapısını tasarladılar.

Projenin öne çıkan özelliği, en başından itibaren katılımcı bir sürecin gözetilmiş olması. Toplamda üç yıl süren tasarım ve inşa etme sürecinin birlikte ilerleyen yapısı, mekanların ve işin sahiplenilmesi adına tercih edilmiş ve başarılı bir sonuç alınmış. Mekanların tasarlanması, malzeme tercihi, boyutlar ve şehirle nasıl ilişki kurulacağına dair kararlar çocuklar, gençler, çalışanlar ve halkı temsil eden kişilerle birlikte geliştirilmiş. İnşaat dokuz ay sürmüş ve toplamda 1.6 milyon dolara mal edilmiş. Uluslararası işbirliği, özel bağışçılar ve kamusal kaynakların birleşimi ile projeye fon sağlanmış. Yerel inşaat işçileri ile çalışılmış. İnşaata eş zamanlı olarak, tesisin bünyesine dahil edilmek üzere Villa Rica’da yaşayan 30 kadın eğitim görmüş.

feldman-quinones-el-guadual-school-colombia-designboom-12

10 adet sınıf, yemek salonu, iç ve dış mekan rekreasyon alanları, yarı özel sanat mekanları, revir, idare ofisleri, sebze bahçesi, kamusal tiyatro ve bir şehir meydanı El Guadual’ın birimlerini oluşturuyor. Yemek, eğitim ve sağlık hizmetleri veren tesis, 0-5 yaş arası 300 çocuğa, 100 hamile anneye ve 200 yenidoğana yardımcı olabiliyor. Şehrin merkezine yerleşen El Guadual, yerel halkı inşa sürecinden itibaren bir araya getirmiş ve açılması ile birlikte sosyal iletişimi artırıcı yönde katkısı olmuş.

feldman-quinones-el-guadual-school-colombia-designboom-01

Etkileşimli Mekansal Çeşitlilik
Sınıfların mekansal kurgusunda çocukların etkileşim kurarak mekanı keşfetmesi amaçlanmış. Bu durum, engeller ve çeşitli öğelerle çocukların oyun oynayarak eğitim gördüğü bir deneyime dönüşmüş. Mekanın çocuklar için tetikleyici olan bu unsurları, Lev Vygotsky ve Jean Piaget gibi psikologların teorilerinden beslenen bir modele göre tasarlanmış. Mekanlar arası geçişi sağlayan çeşitli giriş kapıları, köprüler, merdivenler ve kaydıraklar çocukların karar verme yetisini ve bireysel gelişimi teşvik ediyor ve bu durum mimari öğeler ile sağlanıyor.

feldman-quinones-el-guadual-school-colombia-designboom-03

Ekolojik Yaklaşım
Proje düşük teknolojili, çevre dostu yapım tekniklerinin başarılı bir uygulaması. İç mekanlar gün boyu güneş ışığı alabiliyor ve doğal olarak havalandırılabiliyor. Dokulu beton duvarlar ısıyı emerek mekanı serin tutabiliyor ve çok katmanlı çatı sayesinde güneşin zararlı etkileri engelleniyor. Bambu gibi yerel malzemelerin kullanımı ile gelenekselliğe güncel bir yorum getirdiklerini belirtiyorlar. Bunun dışında geri dönüştürülmüş şişeler çitlerde başlık olarak kullanılmış. Öte yandan tüm eğitim yapısı yağmur suyunu toplayan bir forma sahip. Böylece biriken su, bahçe işlerinde kullanılabiliyor. Suyun toplanması ve depolanması ise çocukların eğitiminin bir parçası haline getirilmiş.

feldman-quinones-el-guadual-school-colombia-designboom-11

Fotoğraflar: © Daniel Feldman, Ivan Quinones