İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nde 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde Eskiz/Eksiz/Eksiksiz temalı Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu’nun sekizincisi gerçekleşecek. Yapı bilgi modelleme, biçim gramerleri, üretken sistemler, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, mekan dizim analizi, benzetim, kentsel modelleme, doğadan esinli tasarım, eskiz, bilgisayar destekli üretim gibi konu başlıkları eskiz, eksiz, eksiksiz kavramları üzerinden tartışmaya açılıyor. Mimari tasarımda sayısal yöntemlerin bu başlıklar ile ilişki kurduğu öngörülerek tasarım süreci ve deneyimi niteliksel ve niceliksel veriler ile okunuyor, mimari tasarımın geleceğinin sorgulanması bekleniyor.

Konaklama, kayıt ve daha detaylı bilgi için: http://mstas2014.iyte.edu.tr/index.html

Yazı: Güzin Öztok