Modern Sanat Müzesi, çocuk odaklı 20. yüzyıl tasarımına dair iddialı bir araştırma ve bu konudaki ilk büyük çaplı sergi olma niteliğini taşıyan “Century of the Child: Growing by Design,1900 – 2000”e ev sahipliği yapıyor.

Sergi, ismini İsveçli tasarım yenilikçisi ve teorisyen Ellen Key’In 1900 yılında yayınlanan “Century of the Child” kitabından alarak içeriği hakkında ipucu veriyor. Sosyal, politik, estetik ve psikolojik bir değişim manifestosu olarak kabul edilen kitap, çocukların evrensel haklarını ve iyiliklerini gelecek yüzyılın birincil görevi olarak betimler. Key’den alınan ilham ve 20. Yüzyıla 100 sene sonra bakarak, sergi; ütopik “geleceğin vatandaşları” rüyalarından politik sorunlar ve sömürüye kadar, çocukların somut dünyalarına bireysel ve kolektif bakış açılarını mercek altına alıyor. Bu süreç içerisinde çocuklar modern mimarların ve tasarımcıların odak noktası olmuş ve çocuklara özel çalışmanın sağladığı eşsiz özgürlük ve yaratıcılık dönemin eserlerine damgasını vurmuştur.

Moma'dan Çocuk Odaklı Bir Tasarım Sergisi

“Century of the Child” MoMA’nın altıncı katında yer alan sergi salonunda bulunup, “New Century, New Child, New Art” , “Avant Garde Playtime”, “Light, Air, Health”, “Children and Body Politics”, “Regeneration”, “Power Play”, “Designin Better Worlds” başlıklı yedi kronolojik bölüm ile , tasarım çeşidi, malzeme, ölçü ve coğrafi sunum gibi farklı unsurlar aracılığı ile değişik temaları incelemekte ve tasarım dünyası için çocuk kavramının önemini farklı perspektiflerden ortaya koymaktadır.

Yukarıda belirtilen bölümler, dünyanın her yanından getirilmiş 500’ün üzerinde obje ve kentsel planlama projelerinden, tanınmış tasarımcıların tasarımlarına kadar geniş ölçekli bir koleksiyonu ziyaretçileri ile paylaşırken aynı zamanda tasarım tarihinin üzerinde çok durulmamış; okul mimarisi, oyun bahçeleri, oyuncaklar, animasyon, güvenlik malzemeleri ve tedavi edici ürünler, revirler, mobilyalar ve kitaplar gibi kısımlarını da bir bünyelerinde araya getiriyor.