Kopenhag yakınlarındaki Farum’da yer alan Scandinavian Golf Club, doğal olanla insan yapısı olanın birbirini uyum içinde kucakladığı ilginç bir yapı. İnsanlığın bildiği en eski yapı malzemeleri olan taş ve ahşap, bu binada modern mimarinin yorumuyla yepyeni bir kimlik kazanıyor.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Farum’da kurulan Scandinavian Golf Club, son yıllarda yapılan en ilgi çekici spor ve rekreasyon yapılarından biri. Küçük tepelerin dalgalandırdığı kulüp arazisi daha önce askeri eğitim alanı olarak kullanılıyordu. 2007 ve 2010 yılları arasında yapılan çalışmalarla bir golf tesisine dönüştürülen bu alanda şimdi 18 delikli iki golf sahası ve ödüllü bir kulüp binası yer alıyor.

Scandinavian Golf Club4Danimarkalı ünlü mimarlık bürosu Henning Larsen Arc­hitects’in hazırladığı proje, Amerikan tarzı golf kulüple­rine İskandinav mimarisinin diliyle yeni bir yorum getir­meyi amaçlıyor. Söz konusu bir golf tesisi olduğundan, arazideki en önemli yapı, sosyal fonksiyonları barındıran kulüp binası. Üç parçalı çatının örttüğü kulüp binası, ge­leneksel kuzey mimarisinin dik çatılı, geniş saçaklı, hem rustik hem de modern malzemelerin bir arada kullanıl­dığı özgün bir yorumu. Arazinin küçük tepeler ve ağaç öbeklerinden oluşan yumuşak, yeşil formları arasından yükselen bu bina, dar açılı ve kademeli çatısıyla ilginç bir tezat oluşturuyor.

Scandinavian Golf Club binası, dinlenme, yemek yeme, yönetim ve diğer servisleri barındıran bir yapı. Böylesi geniş ve yeşil bir arazide doğadan kopmamak için dört bir yanı teknolojinin elverdiği en büyük pencerelerle çevrelenmiş. Dışarıdan tek katlı, yapay bir yapı gibi al­gılansa da aslında fonksiyonlar üç kata yayılıyor: Arazi­den biraz yükselen giriş seviyesinde fuaye, restoran, bar, mutfak ve dinlenme bölümleri manzaradan alabildiğine yararlanacak şekilde konumlanıyor. Fuayeden alt kata inen görkemli merdiven kulüp üyelerini soyunma oda­larına ulaştırıyor. Çatı yüksekliğin sayesinde kazanılan asma katta ise yönetim ofisleri yer alıyor.

Scandinavian Golf Club3

Tasarımın ilk aşamasında, komşu bina ya da arsa sınırları gibi bir kısıt olmadığından, yapının formu ve arazi için­deki konumu belirleyici olmuş. Geleneksel İskandinav kırsal yapılarına modern bir yorum getirmek için, mi­marların tercihi, doğal malzemelerin modern biçimler içinde ve akıllı detaylarla kullanıldığı, günümüze özgü bir bina tasarlamak olmuş. Nitekim kulüp binası ilk ba­kışta taş ve ahşaptan inşa edilmiş, kalan yerleri de camla kapatılmış izlenimi yaratıyor, tabii her şey o kadar basit değil…

Arazinin hakim noktalarından birine ko­numlanan kulüp yapısı, aynı zamanda te­mel olan betonarme bir bodrum kat üze­rinde yükseliyor. Beton duvarların yapının hem dışında hem içinde, yöreye ait bir taşla kaplanması, bu binanın kırsal mima­ride yaygın olarak görülen taş su basman üzerine ahşaptan yapılan yapı geleneğini sürdürüyor gibi görünmesine neden olu­yor. Bir marangozluk şaheseri olan ahşap çatı ise, yapının iki ana aksına ve bu aks­ları birleştiren ek bölümü vurgulayan üç farklı mahyaya sahip. Çatının hem dışarı­dan hem de içeriden abartılı görünmesini sağlayan dar açılı yapısı, bu binada islevsel olduğu kadar estetik amaçlara da hizmet ediyor: Arazi içinde binanın yatay ve dura­ğan görünümünü kırmak, her bir çatı parçası altında yer alan işlevi vurgulamak ve binaya günümüz yapılarına özgü farklı bir biçim kazandırmak.

Scandinavian Golf Club

Çağdaş malzemeler, temiz işçilik ve iyi çözülmüş detaylar, Scan­dinavian Golf Club yapısını özel ve benzersiz kılıyor. Böylesi bir doğal ortamda mimarinin çevresiyle ilişkisi ahşap, taş ve saydamlık (cam) ile sağlanmış. Taş ve ahşap gibi son derece rustik görünen malzemelerin modern bir yapıda kullanılması mimari bakımdan biraz zorlayıcı görünse de, gerek ahşap işçiliğindeki ustalık, gerek yapının kütlelerindeki dinamizm, gerekse büyük cam boşluklar, bu masif malzemeler arasında denge kuruyor ve yapıya hafif bir görünüm kazandırıyor. Sövelerde, bacada ve duvarlarda kullanılan taş kaplamalar yapıya rustik bir görünüm kazandırmanın yanında gele­neksel inşaat yöntemlerine gönderme yapıyor.

Scandinavian Golf Club2

Düzgünce kesilen ve bu sayede iç mekanda kullanılabilir hale gelen bu taş kaplamalar, hem yapısal hem de dekoratif öğeler olarak kullanılıyor. Civardaki Otta bölgesindeki ocaklardan çıkarılan bu taşın kendine özgü demir oksitli damarları hem çatıda hem de iç mekanda altın rengi yansımalar oluş­turuyor. Taş duvarların griliği içinde bu doğal sarımsı damarlar, göknar ağacından çatı konstrüksiyonuyla sıcak bir renk uyumu da oluşturuyor. Scandinavian Golf Club binası tasarım, işçilik ve ahşabın modern yorumu nedeniyle 2009’da Kopenhag Marangozlar Birliği ödülü kazandı.