Post modernizm ne demek ya da bu terim nasıl doğdu? Victoria and Albert Museum’da 8 Ocak 2012’ye dek sürecek olan “Post Modernism: Style and Subversion / Post Modenizm: Stil ve Yıkım” sergisi, 1970 ve 80’lere odaklanarak bu gibi sorulara eğiliyor.

Mimaride Post Modernizm akımına dair fikirler ilk olarak eski binalara yeni bir bakış açısıyla bakılması ve modernizm akımının minimalizm konseptinin çekilmesiyle ortaya çıktı. Bu fikirler, mobilya ve grafik gibi diğer tasarım alanlarını da etkilemeye başladı. Tasarım, 1980’de, hız, aşırılık ve şöhretin anahtar kelime oldukları ve zamanın mottosu haline geldiği dönemin parlayan yıldızı oldu.

V&A’da sonbaharda başlayan sergi, tüm zamanların en tartışmalı sanat ve tasarım trendlerinden olan post modernizmi ele alarak; 1970 ve 80’lerin sanat, tasarım ve mimarisi üzerine yapılan ilk derinlemesine araştırma olma özelliğini taşıyor. Sergi, saflık ve basitliğin yerini alan bol renkli, cesur desenlerin, yapay görünen yüzeylerin; tarihten alıntılamalar, parodi ve nüktelerin hüküm sürdüğü, her şeyin ötesinde tasarımda yeni bir özgürlük anlayışını savunan, modernizmin ortodoksisine meydan okuyan radikal fikirleri keşfe çıkıyor. Pek çok modernist, stili kendi ütopik vizyonlarının bir yan ürünü olarak görürken, post modernistler için stil her şeydir.

Postmodernizm: Stil ve Subversion 1970 – 1990, stilin sadece bir görünüş olmaktan çıkıp bir “tavır” meselesi haline geldiği zamanlara geri dönerek, sanat ve tasarımın her türünden 250’nin üze¬rinde eseri bir araya getiriyor. Bu eserler içinde Studio Alchymia ve Memphis gibi İtalyan kolektiflerinin yıkıcı tasarımları, Peter Saville ile Neville Brody’nin grafikleri, Philip Johnson’ın AT&T (1978) binası da dahil olmak üzere mimari modeller ve veriler, Robert Rauschenberg ve Andy Warhol’un resimleri, Jeff Koons’ un kusursuz demirden Louis XIV büstü (1986), David Byrne’ın “Stop Making Sense” belgeselinde giydiği dev takım da dahil olduğu performans kostümleri, film ve müzik videoları yer alıyor. Sergi, zamanın müziği olan Rave, New Wave, Hip Hop ve grafiti sanatı gibi post modernizmin popüler parçalarına da yer veriyor. www.vam.ac.uk