MOMA değişen estetik yargıların, teknolojilerin ve ideolojilerin barometresi olarak mutfağı ve onun sürekli değişen tasarımlarını inceleyen Mutfak Tezgahı: Tasarım ve Modern Mutfak/Counter Space: Design and The Modern Kitchen sergisini 14 Mart 2011’e ka­dar ziyaretçilerine sunuyor. Küratörlüğünü Juliet Kinchin ve MOMA Mimari ve Tasarım departmanı yardımcı küratörü Aidan O’Connor’ın üstlendiği sergi, 20. yüzyılı kapsayan üç ayrı bölümden oluşuyor.

Yeni Mutfak/The New Kitchen, iki savaş arası dönemde görülen verimlilik, hijyen ve standartlaştırma gibi modern prensiplere dayanan ve bütün Avrupa’da ve Amerika’da çeşitli örneklerine rastladığımız tasarım konseptini temsil ediyor. Bolluk Hayalleri/ Visions of Plenty, tamamen otomatik tasarımın kolaylığını ve konforunu vurgulayan savaş sonrası, daha büyük, daha renkli ve aile odaklı mutfaklara bakıyor. Son bölüm olan Mutfak La­vabosu Dramaları/Kitchen Sink Dramas zevkten endişeye kadar bir sürü duyguyu harekete geçiren bir mekan olan mutfak ile insan faktörünü buluşturuyor. Sergi boyunca öncelik, sadece ev mutfaklarının birinci kullanıcıları ve tüketicileri olarak değil, aynı zamanda mutfak kültürünü ve mitlerini eleştirel bir şekilde inceleyen mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar olarak da kadınlardaydı. Silestone Quartz Surfaces tarafından destekle­nen serginin web sitesi 15 Eylül’den beri izlenebiliyor.
www.moma.org/counterspace