Günde 100 binden fazla yolcu taşıyan Canada Line, Vancouver’ın en işlek güzergahı olan kuzey- güney koridorunda hizmet veriyor ve kent merkezini Vancouver Uluslararası Havaalanı’na bağlıyor. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçen 19 kilometre uzunluğundaki hafif raylı sistemin güvenlik ve görme konforunu önemseyen aydınlatma tasarımı Total Lighting Solutions imzasını taşıyor.

Mimarlık, altın çağlarından birini yaşıyor. Dünyanın dört bir yanı, yerin yedi kat altı, yedi kat üstü, birbirinden ilginç, birbirinden karmaşık, farklı yapılarla dolu. Özellikle kamusal mekanlar; ister yönetime, ister eğitime, ister eğlenceye, isterse ulaşıma hizmet etsinler, sanki mimarinin sanatsal yanını ortaya çıkarmak için düzenlenen bir şenlikte yarışır gibiler. Kim kazanırsa kazansın, yarışın her daim galibi aydınlatma oluyor. Çünkü mimarlık, anlamını ışıkta buluyor. İşte ışığın, yani aydınlatmanın son kazandığı yarışlardan biri, Kanada nın Vancouver kenti hafif raylı ulaşım sistemi.

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçen 19 kilometre uzunluğundaki Canada Line projesinde, farklı mimari anlayışlara sahip 16 istasyonun aydınlatma tasarımı, Total Lighting Solutions imzasını taşıyor.

Kamusal alanın aydınlatma tasarımı, mimari dil açısından kendi aralarında farklılaşan ama işlevleri açısından yakın ilişkide olan mekânlar arasında görsel geçişi de sağlıyor. İstasyonların farklı mimarilerine görsel bütünlük kazandırırken, kullanıcıların doğru yönelimini çözmüş; aşırı aydınlatmadan kaçınma, gün ışığı sensörlerinden yararlanma ve kullanılmayan periyotlarda ışığın kapanmasını programlama yoluyla enerji kazanımı da elde ederek sorumlu kamusal harcama örneklerinden birini ortaya koymuş.

Total Lighting Solutions’ın aydınlatma tasarımıyla, yıllık toplam enerji harcamalarından 1,5 milyon kilo-vat saat kazanım sağlanarak 120 bin dolarlık bir kar elde edilmiş. Tüm sistem için sınırlı bir aydınlatma elemanı dağarcığı ve tekrarlanan örüntülere dayalı bir konsept geliştirilmiş. LED’ler de dâhil olmak üzere bütün sistemde beşten fazla farklı lamba kullanılmamış; aydınlatma elemanlarının çoğu kısa aralıklarla yerleştirilen çizgisel floresanlardan oluşuyor. Güvenlik ve görme rahatlığının öncelikli olduğu aydınlatma kurgusunda, ışık kaynakları ardı sıra tekrarlanan düzenli örüntülerle yerleştirilmiş.

Yol bulma ve yolcu akışını iyileştirmek amacıyla bir istasyondaki tüm aydınlatmalar, hareketin yönüne göre konumlandırılmış. Koridorlar ve geçiş alanlarındaki ışık hattının işlevlerinden biri de, yolcuların istasyondan tren platformuna girişini kolaylaştırmak. Her lokasyondaki ışığın birleşik örüntüsü, istasyondakilerin yön duygusunu güçlendirecek şekilde düşünülmüş: Gişelerin başladığı yerlerde çift sıra çizgisel floresan sarkıtlar; dikey sirkülasyon alanları üzerinde bir dizi sarkıt aydınlatma elemanı; platform tavanlarında dolaylı aydınlatma, platform kenarlarının üzerinde ve karşı duvar boyunca ise ışıktan bir çizgi kurgulanmış. Total Lighting Solutions bu proje için Peerless Lighting üretimi özel bir aydınlatmadan yararlanmış. Elektronik ayarlı, yüksek performanslı T8 lambaları, yüzde 23 oranında doğrudan ışıkla yaya yolunu, yüzde 77 oranında dolaylı ışıkla platform alanını aydınlatıyor.

16 istasyonun mimari biçim farklılıklarını güçlendirmek amacıyla, yalın çizgilere sahip ya da tümüyle gizli aydınlatmalar tercih edilmiş. Seçilen aydınlatma elemanlarının boyut ve biçimleri kolonlar, tirizler ve tavan elemanlarının ortak aralıklarıyla da bağlantı kuruyor. Sonuçta bu ödüllü projede ortaya istasyonların mimarisine tam anlamıyla uyumlu güçlü, sade bir aydınlatma tasarımı çıkmış.